söndag 17 januari 2010

753 Tag väl emot de nådefulla orden
1. Tag väl emot de nådefulla orden
och ödmjuk sitt vid Herrens Jesu fötter,
ty ödmjukheten är den goda jorden,
där ordets säd välsignas och slår rötter.

2. Hon liknas må vid dalen vatturika,
dit frukt och fröjd på milda skurar flöda,
då högmod är med kala berget lika,
som saknar must och skänker ingen gröda.

3. Om av Guds nåd jag bättre lottad blivit,
o skulle jag däröver mig förhäva?
Ack nej, av den som Herren mera givit
jag vet att han skall även mera kräva.

4. Jag vet, min Gud, att jag är alltför ringa
till all den nåd du velat mig bevisa.
Min mun dig ej ett värdigt lov kan bringa,
o måtte dig min vandel bättre prisa!

5. Lär mig förstå att jag är stoft och aska
och trogen vara även i det lilla.
Då skall mig ej ditt budskap överraska;
på stilla dag skall natten komma stilla.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år)

Musik: Birger Olsson

Inga kommentarer: