onsdag 20 januari 2010

591 Från Gud vill jag ej vika1. Från Gud vill jag ej vika,
han viker ej från mig,
och han skall ingen svika
som vandra vill hans stig.
När arbetsdagen gryr
han till mitt kall mig leder
och vilan mig bereder
när aftonsolen flyr.

2. När ingen kan mig råda
och ingen hjälpa mer,
jag upp till Gud får skåda,
han ensam hjälpen ger.
Han friar mig ur nöd,
ur frestelse och fara,
han sliter syndens snara
och frälsar mig från död.

3. På honom vill jag bygga
i prövningarnas år
och mig vid honom trygga,
tills sorgens tid förgår.
Det är mitt vissa hopp:
han allt till godo vänder.
jag lämnar i hans händer
min ande, själ och kropp.

4. Jag honom vill åkalla
i all min skuld och brist.
Av kärlek till oss alla
han gav oss Herren Krist.
Och därför visst jag vet,
att med sin Son han giver
vad oss till frälsning bliver
i tid och evighet.


Text: Ludwig Helmbold o 1564 (32 år) "Von Gott will ich nicht lassen", Johan Alfred Eklund 1911 (47 år)
Musik: Fransk vismelodi / Erfurt 1572, jfr 1697 års koralbok nr 283!


Helmbold på äldre dar:

Inga kommentarer: