fredag 29 januari 2010

519 En vis man byggde
1. //: En vis man byggde
sitt hus på klippegrund, ://
en vis man byggde sitt hus på klippegrund
och regnet strömmade ner.
//: Och slagregn föll,
och vattenströmmar kom, ://
och slagregn föll, och vattenströmmar kom,
men huset föll ej omkull.

2. //: En annan byggde
sitt hus på lösan sand, ://
en annan byggde sitt hus på lösan sand,
och regnet strömmade ner.
//: Och slagregn föll,
och vattenströmmar kom, ://
och slagregn föll, och vattenströmmar kom,
och hans hus, det föll omkull!


Text: Jesus (Matt. 7)

Musik: Okänd

Inga kommentarer: