måndag 1 februari 2010

219 Genom lidande till seger1. Genom lidande till seger
är den väg som Jesus gått,
och en annan väg att vandra
vi ej heller löfte fått.
Se, då Israel skall tåga
hän till löftets sköna land,
vägen full av nöd och fara
går igenom öknens sand!

2. Genom lidande till seger
går missionens väg också.
Jesu sändebud, de måste
alltid i hans fotspår gå.
Himmelrikets säde lägges
obemärkt i tårdränkt jord.
Kornet måste dö i mullen,
men får liv på Herrens ord.

3. Genom lidande till seger!
Ja, till seger vägen går,
om än stundom tåren bränner,
om än striden blir oss svår.
Jesus segrade i döden,
Israel vann löftets land,
och de frälstas glada skara
stod en gång på stormig strand.

4. Genom lidande till seger!
Sjung, ja sjung med kraft och mod!
Sjung om seger mitt i kampen,
blott i kraft av Jesu blod!
Segra skall hans verk på jorden
över mörker, synd och nöd,
segra i vartenda hjärta
som fann liv i Jesu död.


Text: Hedvig Posse 1887 (26 år)

Musik: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

2 kommentarer:

B-G Wingård sa...

Hej!

Missionssången 219 Genom lidande till seger... är en översättning från engelskan av Hedvig Posse, 1887. Vem är författaren? I Psalm och Sång nr 521 (Sv, Baptistsamfundets sångbok av år 1966) är texten skriven av P.P. Bliss. I Svenska Missionsförbundets sångbok nr 581, tryckt 1975 är författaren C.C. Converse. Vem är egentligen ursprungs-författaren och vad är de första orden på engelska i sången?
frågar: Bengt-Gunnar Wingård i Kil, Värmland; skrivet: 2011-04-11
e-post:bg.wingard@telia.com

Andreas Holmberg sa...

Hej Bengt-Gunnar! Tack för frågan! Enligt alla tillgängliga källor (exempelvis Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964) är sången verkligen en originaltext av Hedvig Posse, född 1861 (av Betty Ehrenborg-Posse). Sången skrevs 1887, samma år som hon reste ut som Svenska kyrkans missionär i Sydafrika istället för sin storebror August Mikael som avlidit i början av året (Trettondedag Jul). Han är däremot känd som översättare, av psalmen Du för vars allmaktsord (se d.o).

P.P. Bliss och C.C. Converse då? Jo, dessa har komponerat de olika melodier som finns till sången i baptisternas resp. missionarnas tidigare sångböcker. (Jfr melodierna till "Jesus Kristus är uppstånden" och "Älska helt och fullt varandra").

Tack för visat intresse! Någon som vet mer får gärna fortsätta kommentera!