måndag 1 februari 2010

216 Så långt som havets bölja går
1. Så långt som havets bölja går,
så vitt sig solen tänder,
varhelst ett mänskohjärta slår,
till alla folk och länder
skall Ordets ljud
med fridens bud
om Kristi rike föras
och Hosianna höras.

2. Hans ära stråla skall så ren
kring Jafets berg och lunder.
Sems hyddor skall få se hans sken,
Hams barn skall se hans under.
All jordens rund
av hans förbund
skall sist bli helt omsluten,
av nåden övergjuten.

3. För denne konungs himlaglans
förbleknar jordens glitter.
Vad är all storhet emot hans,
där på sin tron han sitter?
All kungaprakt,
all furstemakt
skall honom lydnad visa,
hans herradöme prisa.

4. Han inför Gud rättfärdighet
åt hela världen vunnit,
och frid av hans barmhärtighet
hans folk i tron har funnit.
För Jesu skull
Gud kärleksfull
oss möter när och fjärran.
All världen prise Herran!


Text: Carl Wilhelm Skarstedt 1861 (46 år), bearb.  Se även den förkortade versionen i SvPs1986 nr 414!
Musik: Severus Gastorius 1675 (29 år)


Den originelle prästen och professorn i kyrkohistoria (som bl.a. en långfredag predikade över ämnet "Galgfågeln som blev en paradisfågel") har nog lämnat sitt varaktigaste intryck i vår kyrka genom ovanstående frejdiga missionspsalm som först publicerades anonymt i "Christliga Missions-Sånger" 1861, därefter med författarens namn i Sionstoner 1889 och i Nya Psalmer 1921. 

Men när den kom med i psalmboken 1937 hade den förlorat tredje versen, och 1986 plockades även vers två bort. Psalmen är alltså där halverad jämfört med originalet och har därmed mist mycket av just sin originalitet.  

Melodin är den friska koral av den unge Gastorius som före 1986 mest användes till sommarpsalmen "En vänlig grönska".

C W Skarstedt:

Carl Wilhelm och Ida Skarstedts grav på Norra kyrkogården i Lund:

Inga kommentarer: