söndag 16 december 2007

Trettondag Jul

170 Nu segrar alla trognas hopp:
vid änglars lovsång rinner opp
en salig morgonstjärna.
Hon stannar över Herrens hus,
och folken skola i dess ljus
församla sig så gärna.
Stort ljus,
klart ljus
nedergjutes,
natten slutes,
dagen börjas,
att kring hela världen spörjas.

2. I nåd och sanning bland oss bor
den dolde Guden, mild och stor,
en Frälsare för alla.
Vi skåda nu hans härlighet
som ende sonens härlighet
och till hans fötter falla.
Hav tröst,
mitt bröst,
gläds att Ordet
kött är vordet,
Gud förklarad
och hans kärlek uppenbarad.

*3. O gläds, min själ, och sjung hans pris,
som öppnat dig det paradis,
vars port din synd tillslutit.
O gläds, att Gud förbarmar sig
och hult förnya vill med dig
förbundet som du brutit.
Ära
vare
Gud i höjden,
friden, fröjden,
helig vilje
sig från jorden aldrig skilje.

Text: Samuel Johan Hedborn 1811, Johan Olof Wallin 1819


171 Stå upp, o Sion, och lovsjung
din Frälsare, Profet och Kung.
Du hans stjärna skådar,
stäm upp i helig fröjd din röst!
Glädjerik den bådar
att kommen är, till världens tröst,
Herren, som benådar
vart förkrossat bröst.

2. Hur skön och klar för oss hon går!
Vi följer hennes ljusa spår,
följer med de visa
att dig med våra läppars ljud,
Herre Jesus, prisa
och ödmjukt hylla dina bud.
Värdes nåd bevisa,
du all kärleks Gud!

3. I nåd, o Herre, tag emot
vad vi nu lägger för din fot.
Våra gåvor blive
ej myrra, guld och rökelse.
Vi vårt hjärta give
åt dig, o Gud, vår Frälsare.
Själv däri du live
tro och helgelse.

4. Ditt ord, o Jesus, bliva må
den stjärna i vars sken vi går.
Låt din helga lära
ledsaga oss i all vår tid,
ljus och kraft beskära
åt oss i livets sorg och strid
och i döden bära
till vårt hjärta frid.

5. Lys, helga stjärna, mild och ren,
kring jorden sprid Guds klarhets sken.
Alla knän må böjas
vid Jesu nådefulla röst,
alla böner höjas
i Jesu namn, med hopp och tröst,
och hans kärlek röjas
klart i alla bröst.

Text: Johan Olof Wallin 1819, ngt bearb.

Inga kommentarer: