söndag 16 december 2007

Treenigheten26 Allena Gud i himmelrik
må lov och pris tillhöra
för all den nåd han kärleksrik
med oss har velat göra.
Han jorden skänkt stor fröjd och frid.
Så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.

*2. O Jesus Krist, Guds ende Son,
du såg vår nöd och fara.
All himlens glans du avstod från,
att oss till räddning vara.
Du med ditt blod, din bittra död
befriar oss från synd och nöd.
Förbarma dig, o Jesus.

*3. O helge Ande, gör mig from,
förnöjd och oförfärad.
Gör hjärtat till en helgedom,
där Gud i allt blir ärad.
Giv stöd, giv tröst i all vår brist,
och hjälp oss tro på Jesus Krist
i dag och alltid. Amen.

Text: N Decius (Tech) 1526, A Pederson 1529, Övers. 1567, Johan Olof Wallin 1816, bearb. (=SvPs1986 nr 18)
Musik: Gammalkyrklig / N Decius 1539


27 Du för vars allmaktsord
mörkret från öde jord
förr tvangs att fly,
se, än är jorden skum,
öde är månget rum:
sänd evangelium,
låt dagen gry.

2. Du vid vars kärleksglöd
framgick ur natt och död
skapelse ny,
du som gav blinda ljus,
löste ur fångahus,
stillade stormens brus,
låt dagen gry.

3. Ande av ljus och liv,
åter en pingstvind giv,
väckelse ny.
Låt dina vingars slag
spörjas ännu i dag,
töcknen från jorden tag,
låt dagen gry.

*4. Helga Treenighet,
som ej av skiften vet,
eviga ljus,
bjud genom vågors svall,
starkt som basuners skall,
vida kring världen all
ditt: "Varde ljus!"

Text: J Marriott 1825, A M Posse 1887, ngt bearb. (=SvPs1986 nr 19)
Musik: John Bacchus Dykes 1868


28 Du heliga Treenighet,
högtlovad i all evighet,
Gud Fader, Son och helge And´,
håll över mej din starka hand.

2. Min kropp, min själ och ande, tar
du, Herre, nu i ditt förvar,
så inte satan skada gör,
så inte kött och värld förför.

3. Låt Faderns makt mej skydda väl,
låt Sonens nåd bo i min själ,
låt Anden styra mitt begär
så att jag alltid har dej kär.

4. Min Skapare, stå du mej bi,
min Jesus, gör från synd mej fri,
min Tröstare, hos mej förbliv
och dina gåvor åt mej giv.

5. Välsigna och bevara mej,
och upplys mej med nåd från dej,
ditt ansikte du till mej vänd
och mej din frid i hjärtat sänd.


*29 Gud trefaldig, stå oss bi,
låt ingen oss fördärva.
Gör vår själ från synden fri
och låt oss himlen ärva.
Var oss nära, så att vi
i dig vår styrka finner,
den Onde övervinner,
och fram till målet hinner.
Lär oss du att älska dig
och så som oss vår nästa,
gör tro och hopp befästa,
låt allt bli till det bästa.
Amen, amen, det skall ske!
Halleluja! Halleluja!

Text: Martin Luther 1524, övers. 1567, J O Wallin 1816, bearb. A.H. 2008
Musik: Medeltida processionssång/Wittenberg 152430 Helige Fader, kom och var oss nära.
Låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

2. Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Frälsning beskär oss, hör, vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

3. Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder,
helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja, amen.

Text: J Th Jacobsson 1889
Musik: Johann Cruger 1653

31 Lyckliga barn som har Gud till sin far,
lyckliga den barnen som har en sådan far.
Lyckliga barn,
lyckliga barn,
lyckliga barn som har Gud till sin far.

2. Lyckliga barn som har Jesus till bror,
lyckliga de barnen som har en sådan bror.
Lyckliga barn,
lyckliga barn,
lyckliga barn som har Jesus till bror.

3. Lyckliga barn som har Anden till pant,
lyckliga de barnen som har en sådan pant.
Lyckliga barn,
lyckliga barn,
lyckliga barn som har Anden till pant.

4. Lyckliga barn som har himlen till hem,
lyckliga de barnen som har ett sådant hem.
Lyckliga barn,
lyckliga barn,
lyckliga barn som har himlen till hem.


32 Vad inte ens en klok och lärd
kan inse och begripa,
det låter Gud i denna värld
sitt folk var dag predika:
Att han allena Konung är,
hög över alla gudar,
och sig har uppenbarat här
för hedningar och judar -
ett väsen, tre personer.

2. Hans underbara, höga namn
är Fader, Son och Ande.
Han öppnat för envar sin famn,
vi känner nu den Sanne.
Som Abrams, Isaks, Jakobs Gud
han givit sig tillkänna,
som den som stiftat lagens bud
men också nåd vill sända
och än idag gör under.

3. Se, Fadern själv av evighet
sin Son, sin avbild, födde,
som oss till liv och salighet
på jorden led och blödde,
och Anden sedan evig tid
går ut från dessa båda.
Gud give oss sin nåd och frid,
att vi må honom skåda
i evig klarhet. Amen.

Text: Paul Gerhardt, övers. A.H. 1992 Musik: R. Norén

33 Vår Fader, låt ditt starka ord
ta makten på vår jord!
Ja, kom och se din örtagård
som full av tistlar står!
Visst finns din gröda där,
men ack, så tunn den är!
Så lite den din kraft har känt
i ord och sakrament!

2. Kom, Jesus, du som frälsa vill
och se hur det står till!
Av döpta vimlar Norden än,
men tron, var brinner den?
Vad hjälper det vi vet
vad du för världen led,
när vi ej satan står emot
orubbliga i tro?

3. O helge Ande, du vår skatt,
dig ber vi dag och natt
om samma tro och samma kraft
som dina vittnen haft,
då kristenheten stod
med djup och stadig rot,
med frukt som alla kunde se
- o Herre, låt så ske!

Text: H A Brorson, A.H. 1989, 2007


GUD HAR SKAPAT HELA JORDEN
Text: E Skeie, sv. text G Román Fred / E Åkerberg (Kyrksång nr 1)
Musik: H Gullichsen

HIMMELSKE FADER, GE ÅT OSS ALLA
Text: D T Niles 1961, Anders Frostenson 1978 (SvPs 339)
Musik: Elena G Maquiso 1961

MÅNE OCH SOL
Text: Britt G Hallqvist 1974 (SvPs 21)
Musik: Egil Hovland 1974

SOM ETT KLOCKSPEL HÖR JAG DIG
Text: Anders Frostenson 1970 (SvPs 338) Musik: B Milgrove 1769

1 kommentar:

Andreas H sa...

GUD HAR SKAPAT HELA JORDEN
Text: E Skeie, sv. text G Román Fred / E Åkerberg (Kyrksång nr 1)
Musik: H Gullichsen

HIMMELSKE FADER, GE ÅT OSS ALLA
Text: D T Niles 1961, Anders Frostenson 1978 (SvPs 339)
Musik: Elena G Maquiso 1961

MÅNE OCH SOL
Text: Britt G Hallqvist 1974
Musik: Egil Hovland 1974

SOM ETT KLOCKSPEL HÖR JAG DIG
Text: Anders Frostenson 1970 (SvPs 338) Musik: B Milgrove 1769