söndag 16 december 2007

Lovsång och tillbedjan


1 Du omsluter mej på alla sidor
och du håller mej i din hand.
Du omsluter mej på alla sidor
och du håller mej i din hand.

Text: Psaltaren 139:5


2 Glada vi nu halleluja vill sjunga,
lekfulla jublar nu hjärta och tunga.
Herren oss hjälper, vår hunger han mättar,
synden förlåter och bördorna lättar.

2. Allt som har anda ska lovsjunga Herren,
jubla från morgonen ända till kvällen.
Vägen och livet i Kristus vi funnit,
döden och satan har han övervunnit.

3. Ångrande syndare rikt han benådar,
håller bestämt vad i ordet han lovar.
Till sina älskade barn vill han ha oss,
hur ska han någonsin kunna bedra oss?

*4. Tack, Fader vår, som oss löste ur banden,
evigt högtlovad med Sonen och Anden.
Du som har varit och är utan ände,
tack att ditt ansikte du till oss vände!

Text: Johann Agricola, N.F.S. Grundtvig, övers. A.H. 1991 Musik: L M Lindeman

3 //: Gud är ljus
och inget mörker finns i honom. ://
Gud är ljus!

Text: Johannes (1 Joh. 1:5)
Musik: P Olsson


4 Halleluja så vida
som stjärnevalvet spänns,
som år och sekler skrida,
till tidens, rymdens gräns!
Halleluja! Vad söker
min själ i himlarna?
Guds salighet besöker
vår jord. Halleluja!

Text: Esaias Tegnér 1812 (30 år), ur "Prästvigningen" Musik: M Teschner ("Pris vare Gud som låter")

*3
Hela världen fröjdes Herran
tidigt och av hjärtans grund.
Kom från orter när och fjärran,
ni som står i hans förbund.
Träd nu fram med lust och fröjd,
lovsjung Gud i himmelshöjd.

*2. Han är den som oss har skapat
till sitt folk och sina får,
frälsat det som var förtappat
och är den som med oss står,
vill oss en gång föra in
uti himlaglädjen sin.

*3. Tacka honom i hans portar,
lovsjung i hans tempelgård.
Samlas hit från alla orter,
prisa den om oss har vård.
Han oss nådig är och blid,
trofast intill evig tid.

Text: J Franck 1653, Jakob Arrhenius 1691, Jesper Svedberg 1694, ngt bearb.
Musik: Troligen svensk 1676


*4 Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han
som kommer, i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

Text: Från medeltiden (Sanctus, =SvPs 698)


*5 Helig, helig, helig
Herre Sebaot.
Helig, helig, helig
Herre Sebaot.
Hela jorden är full av din härlighet,
hela jorden är full av din härlighet,
hela jorden är full av din härlighet.
Ära vare Gud!

Text: Jesaja 6:3 (=SvPs 685) Musik: Nolene Prince 1976 (32 år)


6 //: Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn,
hela jorden är full av din härlighet ://

1. Himlarna förtäljer din ära och din makt,
fästet förkunnar dina händers verk.
Herre, vår Herre...

2. Kom och låt oss tillbe vår Herre och vår Gud,
låt oss böja knä inför vår Skapare.
Herre, vår Herre...

3. Herre, jag vill jubla och sjunga om din makt,
varje morgon tacka för din stora nåd.
Herre, vår Herre...

4. Så vill jag dig lova så länge jag är till,
i ditt namn jag lyfter mina händer.
Herre, vår Herre...

Text: Ur Psaltaren (=Segertoner 329)
Musik: Lennart Jernestrand 1987


*7 Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära.
Kom, alla folk, att vårt eviga lov honom bära!
Himmel och jord
bärs av hans kraftiga ord,
allt han sitt hägn vill beskära.

*2. Pris vare Herren, som allting så härligt bereder,
som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder,
som i vår nöd
skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.

*3. Herren, vår Gud, vare lov, som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit,
som på vår jord
leder med Ande och ord
dem som åt Kristus sig givit.

*4. Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Kraften är hans och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn,
att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.

Text: Joachim Neander 1680, Zacharias Topelius 1869, bearb. (=SvPs 1986 nr 2)
Musik: Stralsund 1665


8 //: Herren är min starkhet
och min lovsång ://
//: Han blev mej till frälsning ://
Herren är min starkhet och min lovsång.

Text: Psaltaren 118:14
Musik: Eva Pettersson 1972 (20 år)


9 Höga Majestät, vi alla
för dina fötter nederfalla.
Ditt lov från våra hjärtan går.
Evig är din makt och ära,
dig jord och himmel vittne bära,
av allt ditt verk du offer får.
Dig lova kerubim,
dig prisa serafim.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts och nåds och visdoms Gud.

2. Helige, som bor i ljuset,
du vårdar dina verk i gruset,
du dina barn ej överger.
Du, o Fader, dig förbarmar.
Din egendom i dina armar,
ditt folk, Barmhärtige, jag ser.
Din Son du världen sänt,
vi dig i honom känt
huld och nådig.
Din Ande för
och rena gör
de hjärtan som din kärlek rör.

3. Kor av fromma röster skallar;
dig helig, helig, helig kallar
din helga hjord, din kristenhet.
Hör de barn du tvagit rena,
i trohet vilja de dig tjäna
och vandra uti helighet.
I oss din kärlek tänd,
din höga vishet sänd
från din himmel,
att hon oss när´
på jorden är
och dina vägar rätt oss lär.

*4. Oss välsigna och bevara,
med nåd ditt ansikte förklara
och vänd det till ditt folk med frid.
Här ditt namn vi vilja sjunga
och sedan med en helig tunga
dig lova, Gud, till evig tid
med dina Kerubim
och dina Serafim.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts och nåds och visdoms Gud!

Text: S J Hedborn 1812 (29 år)
Musik: Ph Nicolai 1599 (43 år), melodin kallas "koralernas konung"


10 Högtlovat vare Jesu namn,
du änglaskara, sjung,
och bär den gyllne kronan fram
att hylla, hylla, hylla honom, kungars kung.

2. Och du, martyrers trogna här,
som gått en stig så tung,
dig skynda fram, din hyllning bär
att ära, ära, ära honom, kungars kung.

3. Du Herrens folk, som löst han har
ur syndens boja tung,
träd fram med lovsång, ren och klar,
att prisa, prisa, prisa honom, kungars kung.

4. Upp, varje folk och släkt och stam
och Herrens ära sjung.
Vak upp, mitt hjärta, skynda fram
att hylla, hylla, hylla honom, kungars kung.

*5. Dig, Herre Jesus, vi tillber
och om din nåd bär bud,
tills vi i härlighet dig ser,
vår Jesus, Jesus, Jesus, Herre, Konung, Gud!

Text: Edward Perronet 1779, Erik Nyström 1893, v. 5 A.H. 2008, bearb.

Musik: William Shrubsole 1779, ngt berb.


11 //: Jag tackar dej, o Jesus,
jag tackar dej, o Jesus,
jag tackar dej, o Jesus,
Frälsaren ://

2. //: Jag tackar dej av hjärtat,
jag tackar dej av hjärtat,
jag tackar dej av hjärtat,
Jesus kär ://

3. //: Jag älskar dej av hjärtat,
jag älskar dej av hjärtat,
jag älskar dej av hjärtat,
Jesus kär ://

4. //: Och jag kan inte vara,
och jag kan inte vara,
och jag kan inte vara
utan dej ://

1. //: Asante sana Yesu,
asante sana Yesu,
asante sana Yesu
Mwokozi ://

2. //: Asante sana Yesu,
asante sana Yesu,
asante sana Yesu
moyoni ://

3. //: Ninakupenda Yesu,
ninakupenda Yesu,
ninakupenda Yesu
moyoni ://

4. //: Siishi bila wewe,
siishi bila wewe,
siishi bila wewe
moyoni ://

Text och musik: Trad. tanzanisk*12 Lov, ära och pris, dig, vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än.
//: Halleluja! Din är äran! Halleluja! Amen! ://

*2. Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam! Halleluja...

*3. Lov, ära och pris, dig, vår Hjälpare god,
som vittnar om Jesu försonande blod! Halleluja...

Text: W P Mackay 1863 (24 år), J Stadling 1880, ngt bearb. (=SvPs 1986 nr 10)
Musik: J J Husband omkring 1820 (ca 60 år)


13 Lova Herren, lova Herren
över hela jordens ring!
Tacka honom, ty hans godhet
tränger på oss runt omkring!
Allt vad liv och anda har
prise högt sin Gud och Far!

2. Han har skapat jord och himmel,
havet och vad däri är.
Så det lilla som det stora
han på sina skuldror bär.
Lova honom varje stund,
prisa Gud av hjärtats grund!

3. Men av allt som Gud har skapat
mänskan honom kärast är.
O du underbara kärlek,
som jag helt ej fattar här,
dig jag vill på barnavis
sjunga ära, lov och pris!

4. Ty så älskade Gud världen,
han om mänskan var så mån
att han oss till liv och frälsning
gav i döden ut sin Son.
Därför sjunger vi med fröjd:
Ära vare Gud i höjd!

Text: Joel Blomqvist 1879 (39 år), ngt bearb.
Musik: Joel Blomqvist 1879


14 Lova Herren, min själ,
lova Herren, min själ
och förgät ej vad gott han dej gjort,
och förgät ej vad gott han dej gjort.

Text: Psalt. 103
Musik: Göte Strandsjö

17 Min Gud, när jag betänker
vad du har gjort för mig,
vad nåd du städs mig skänker
- jag får ju allt av dig -
då blir jag hjärtligt glader,
då lockas lovet fram:
jag tackar dig, min Fader,
jag tackar dig, Guds Lamm.

2. Du döden för mig smakat,
du mina synder bar,
och över mig du vakat
i alla mina dar.
Vad hade av mig blivit
om du ej handlat så,
om du ej nåd mig givit
jag måst i döden gå.

3. Nu är jag redan salig
och går till himmelen.
Jag njuter fröjd otalig
i Gud, min bäste vän.
Han själv skall mig bevara,
hans nåd är alltid ny,
och hotar någon fara
till honom får jag fly.

4. O, skulle jag då sörja
som har en sådan Gud?
Nej, hellre må jag börja
att höja lovets ljud.
Ja, Herren vill jag prisa:
hans nåd och trofasthet
skall bli min nya visa
i tid och evighet.

Text: Nils Frykman 1876 (34 år), ngt bearb. (=SvPs 1986 nr 13)
Musik: Sign "B-" Hemlandssånger 1877

18 Nu lovsjung Herrens namn!
Kom, alla jordens länder,
förena er med oss
och sjung med lyfta händer,
ty väldig över oss
är Guds barmhärtighet
och fast hans sanning står
i tid och evighet.

*2. Halleluja! I Gud
vår lovsång strålar samman
på alla jordens språk.
Halleluja och Amen!
Ett högt Halleluja
för frälsning och för frid,
och Amen, ty all makt
är hans för evig tid.

Text: Psalt. 117, M B Landstad, övers. A.H. 1991
Musik: J Cruger 1647 ("Nu tacka Gud, allt folk")

19 O du ärans konung, Herre Jesu Kriste,
du den förste och den siste,
du som ingen växling och förvandling lider
såsom vi av år och tider,
pris ske dig
innerlig!
Må var själ och tunga
blott ditt namn lovsjunga!

2. Konung med de helga, dyra, djupa såren,
du som gav ditt liv för fåren,
du är mild och tålig, mäktig i de svaga,
låt vårt lov dig väl behaga!
Själv ditt verk
i oss stärk!
Må om möjligt alla
för ditt kors nedfalla!

3. Synden du förlåter, syndare benådar,
grunden därtill jag ock skådar,
när jag ser dig sargad, törnekrönt och hädad,
pinad, slagen och försmädad
hänga där,
Herre kär,
på det korset höga
för mitt häpna öga.

*4. O så vill jag prisa, prisa dig allena,
dig, Guds Lamm, du dyra, rena,
dig du ärans konung, konung utan like,
som mig kallat till ditt rike!
Pris ske dig!
Lär du mig
själv åt dig frambära
evigt lov och ära!

Text: Lina Sandell
Musik: Joachim Neander (1650-1680)


20 O store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord,
/: då brister själen ut i lovsångsljud:
o store Gud, o store Gud :/

2. När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn,
när regnets kalla, friska skurar susa
och löftets båge glänser för min syn -
då brister själen ut...

3. När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans strand,
när trastar drilla i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand,
då brister själen ut...

4. När jag i Bibeln skådar alla under
som Herren gjort sen förste Adams tid,
hur nådefull han varit alla stunder
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid,
då brister själen ut...

5. När tryckt av synd och skuld jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid,
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid,
då brister själen ut...

6. När en gång alla tidens höljen falla
och jag får skåda det jag nu får tro,
och evighetens klara klockor kalla
min frälsta ande till dess sabbatsro -
då brister själen ut...

Text: Carl Boberg 1885 (26 år), ngt bearb (=SvPs 11)
Musik: Ur Sanningsvittnet 1891, ngt bearb.


21 Upp, alla ting som Gud har gjort,
hans härlighet att prisa!
Det minsta av hans verk är stort
och kan hans allmakt visa.

2. Om alla kungar gick på rad
i all sin makt och vilja,
de kunde dock det minsta blad
ej sätta på en lilja.

3. De minsta gräs i dal och skog
och högt på bergets hjässa,
var skulle jag få visdom nog
att rätt beskriva dessa?

4. Vad skall jag säga när jag går
på sommarns blomsterängar
och fågelsången örat når
som lek på harposträngar?

5. Vad ska jag säga när jag ser
så många munnar gapa
när jag i vattnet kikar ner?
O tänk vad Gud kan skapa!

6. Vad ska jag säga när jag opp
mot solens rike kisar?
Den vida rymden, ljusets lopp
Guds stora kraft bevisar.

7. Vad ska jag säga, när jag ser
hur skönt mej Gud har danat?
Fastän jag är en nypa ler
har jag hans storhet anat.

8. Vad ska jag säga? Gud är här
fast orden inte räcker.
O Gud, så stor din visdom är,
din godhet lovsång väcker!

9. Upp, alla som på jorden bor,
slå era stämmor samman:
Halleluja, vår Gud är stor!
Och himlen svarar Amen!

Text: v. 1-6, 8-9 Hans Adolf Brorson 1734, v. 7 samt övers. A.H. 1989, 2007
Musik: Johann Cruger


22 Vem är en sådan Gud som vår?
Var finner man hans like?
Hur hög och underbar han står
uti sitt allmaktsrike,
när han med kraften i sitt ord
har skapat himmel, hav och jord
och allt som däri rör sig!

2. Och detta Herrens storverk var
fullkomligt, gott och härligt.
Men ack, hur efter några dar
det skövlades förfärligt:
då blev det ont, som förr var gott,
och genom Adams fall och brott
har världen syndig blivit.

3. Men vi behöver ej förgås,
ty Gud är mänska bliven
och i hans liv och död för oss
är evig lösen given.
Fullbordat, ropte han till slut:
så strök han hela skulden ut.
Den detta tror är salig.

4. Ja, salig såsom Adam själv
och lika ren som Eva
han tvagen är i nådens älv
och får i Kristus leva.
Så har han en befriad själ
till skänks av sin Immanuel,
sin skapare och frände.

5. Så sjunge den som salig är
och som i tron kan sjunga,
så sjunge hela himlens här
och varje mänskotunga
dig, Jesus, evigt lov och pris,
att du på så fullkomligt vis
från döden oss har frälsat!

Text: Anders Carl Rutström (?), v. 1 O Ahnfelt (?) (nr 2 i Sions Nya Sånger med inledningsstrofen "En punkt i evighetens längd, begynnelsen av tiden")
Musik: Jan-Olof Kulander 1993 (jfr "När dagen fylls av fågelsång")


23 Vi lovar dig,
vi välsignar dig,
vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig.


24 Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud, evige konung,
vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår broder,
Jesus Kristus.
Helige Ande,
livets källa, vår hjälp och tröst.
Amen.

Text: SvPs 1986 697:6

25 P: Ära åt Gud i höjden
F: och frid på jorden
bland människor som han älskar.
Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig,
vi tackar dig för din stora härlighet.
Herre Gud, himmelske konung,
Gud Fader allsmäktig,
Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
Ty du är allena helig,
du allena Herre,
du allena den högste Jesus Kristus,
med den helige Ande,
i Guds Faderns härlighet.
Amen.

Text och musik: Ur Missa de Angelis 1400-/1500-talet

DU ÄR HELIG, DU ÄR HEL Text: Per Harling 1985 (Psalmer o Sånger 785) Musik: Per Harling 1985 DU ÄR HELIG OCH HELIGHET Text: Tomas Boström 1991 (Psalmer och Sånger 786) Musik: J Lyander 1991 GUD, VÅR FADER, GUD, VÅR FADER Text: Pelle Karlsson 1975 efter Upp. 5:9-13 (Segertoner 326) Musik: Pelle Karlsson 1975 GUD, VÅR GUD, VI LOVAR DIG Text: Te Deum från 400-talet, I Franz 1771, Olov Hartman 1980 (SvPs 1) Musik: Tysk österrikisk, Sagan 1772/Wien 1774 HALLELUJA, SJUNG OM JESUS Text: W C Dix 1868, Anders Frostenson 1967 (SvPs 15) Musik: R H Prichard 1855, alt. S Wesley HEJ, HIMLARYMDER Text: Engelsk efter Psalt. 148, S Axelson 1977 (Psalmer o Sånger 333) Musik: N Hodgson HELIG, HELIG, HELIG, HERRE GUD Text: R Heber 1826, J A Eklund 1934 (SvPs 3) Musik: J B Dykes 1861 JAG VILL GE DIG, O HERRE, MIN LOVSÅNG Text: Christer Hultgren 1978 (Psalmer och Sånger 336) Musik: Christer Hultgren 1978 JAG VILL UPPHÖJA DIG, GUD Text: M O´Shields 1981, sv. övers. 1982 (Psalmer o Sånger 787) Musik: M O´Shields 1981 LOVA GUD I HIMMELSHÖJD Text: J Svedberg 1694, Britt G Hallqvist 1983 (SvPs 6) Musik: Herrnhut 1740, London 1742 LOVA HERREN, SOL OCH MÅNE
Text: Anders Frostenson 1958 Musik: Lennart Wenström-Lekare 1958 LOVAD VARE HERREN, VÅRA FÄDERS GUD Text: H Spegel 1686, K-G Hildebrand 1979 Musik: Troligen svensk 1697 MIN SJÄL SKALL LOVA HERRAN Text: J Gramann (Poliander) 1530, Laurentius Petri Nericius? 1567, J O Wallin 1816, Britt G Hallqvist 1982 Musik: 1400-talet/H Kugelmann 1540 NU TACKA GUD, ALLT FOLK
Text: M Rinkart 1636, J Svedberg 1694, K-G Hildebrand 1983 Musik: Johann Cruger 1647 VÄRDIGT, VÄRDIGT ÄR GUDS LAMM
Text: Artur Erikson 1985 Musik: Okänd

1 kommentar:

Andreas H sa...

Andra utmärkta lovsånger som av upphovsrättsliga skäl inte kan publiceras här:

DU ÄR HELIG, DU ÄR HEL
Text: Per Harling 1985 (Psalmer o Sånger 785)
Musik: Per Harling 1985

DU ÄR HELIG OCH HELIGHET
Text: Tomas Boström 1991
Musik: J Lyander 1991

GUD, VÅR FADER, GUD, VÅR FADER
Text: Pelle Karlsson 1975
Musik: Pelle Karlsson 1975

GUD, VÅR GUD, VI LOVAR DIG
Text: Te Deum från 400-talet, I Franz 1771, Olov Hartman 1980
Musik: Tysk österrikisk, Sagan 1772/Wien 1774

HALLELUJA, SJUNG OM JESUS
Text: W C Dix 1868, Anders Frostenson 1967 (SvPs 15)
Musik: R H Prichard 1855, alt. S Wesley

HEJ, HIMLARYMDER
Text: Engelsk efter Psalt. 148, S Axelson 1977 (Psalmer o Sånger 333)
Musik: N Hodgson

HELIG, HELIG, HELIG, HERRE GUD
Text: R Heber 1826, J A Eklund 1934
Musik: J B Dykes 1861

JAG VILL GE DIG, O HERRE, MIN LOVSÅNG
Text: Christer Hultgren 1978
Musik: Christer Hultgren 1978

JAG VILL UPPHÖJA DIG, GUD
Text: M O´Shields 1981, sv. övers. 1982 (Psalmer o Sånger 787)

LOVA GUD I HIMMELSHÖJD
Text: J Svedberg 1694, Britt G Hallqvist 1983
Musik: Basel 1745
Musik: M O´Shields 1981

LOVA HERREN, SOL OCH MÅNE
Text: Anders Frostenson 1958
Musik: Lennart Wenström-Lekare 1958

LOVAD VARE HERREN, VÅRA FÄDERS GUD
Text: H Spegel 1686, K-G Hildebrand 1979
Musik: Troligen svensk 1697


MIN SJÄL SKALL LOVA HERRAN
Text: J Gramann (Poliander) 1530, Laurentius Petri Nericius? 1567, J O Wallin 1816, Britt G Hallqvist 1982
Musik: 1400-talet/H Kugelmann 1540

NU TACKA GUD, ALLT FOLK
Text: M Rinkart 1636, J Svedberg 1694, K-G Hildebrand 1983
Musik: Johann Cruger 1647

VÄRDIGT, VÄRDIGT ÄR GUDS LAMM
Text: Artur Erikson 1985
Musik: Okänd