söndag 16 december 2007

Kallelse

264 Börja i unga år
vandra i Jesu spår.
Bed att han leder dej
när vägen delar sej.
Fortsätt i alla år
vandra i Jesu spår.
Låt honom leda dej
hem, hem till sej.


265 Den port är trång och smal den stig,
som till Guds rike bär,
dock är där ännu rum för dig,
/: för dig, vem än du är :/

2. Se, himlen är ej ännu full,
än finns det rum för dig!
I Jesu namn, för Jesu skull
/: dess portar öppnar sig :/

3. Fast tusen sinom tusen står
i vita kläder där,
av Herrens nåd åt dig också
/: ett rum förvarat är :/

4. I Jesu hjärta, där är rum
och i hans paradis,
så lär mig evangelium,
/: Gud vare därför pris : /

5. Gud vare pris, att även jag
får i den staden bo
den långa evighetens dag
/: i ostörd frid och ro :/

6. I ostörd frid och salighet,
hur ljuvt att tänka blott:
säll var och en i evighet
/: som borgarskap där fått :/

Text: Lina Sandell


266 Den som har Sonen,
den äger livet,
så vittnar ordet
till evig tid.
Den ej har Sonen,
den har ej livet
- hur hårt det ljuder,
det blir därvid.

2. Och Faderns vilja,
så säger Jesus,
är den att alla
må Sonen se
och tro på honom
och finna frälsning
från synden, döden
och evigt ve.

3. Så låt, o Jesus,
på oss fullbordas
din Faders vilja,
som ock är din.
Ja, med din kärlek
tag allas hjärtan,
om möjligt, Herre,
fullkomligt in.

Text: Lina Sandell


267 Det finns ett hjärta
som för dig ömmar,
du arme fånge
i syndens band.
Det finns ett öga
som ivrigt spanar
just efter barnet
i fjärran land.
Ja, kom till Jesus,
och du skall finna
vad du behöver
till salighet,
ty Jesus, Jesus,
ja, bara Jesus
är nog för alla
i evighet.

2. Det finns ett öra
som ned sig böjer
och hör den arme
som hjälp begär.
Det finns en tunga
som talar ljuvligt
med den elände
som sorgsen är.
Ja, kom till Jesus...

3. Det finns en källa
för dig som törstar,
för dig som hungrar
det finns ett bröd.
Det finns en fristad
så trygg och säker
för dig som jagas
av synd och död.
Ja, kom till Jesus...

4. Är nu här något
som du behöver,
så käre, skynda,
vem än du är
till Gud, som alltid
och allestädes
har haft och ännu
dig håller kär.
Ja, kom till Jesus...

Text: Joel Blomqvist
Musik: Börje Lillsjö268 Du betungade själ,
Herren Jesus vill frälsa dig.
Hör hans ljuvliga röst,
kom, o kom till hans bröst,
de betungade giver han tröst:
"Var vid gott mod, min son,
var vid gott mot, min son,
dina synder förlåtas dig!"

2. Du förvillade själ,
se, din Frälsare söker dig.
Han dig kallar vid namn;
i hans öppnade famn
skall du finna din fridfulla hamn.
Var vid gott mod, min son...

3. Hör, du sargade själ,
Herren Jesus vill hela dig.
Han som efter dig går
ensam hela förmår
dina blödande, svidande sår.
Var vid gott mod, min son...

4. Du uttröttade själ,
Herren Jesus vill bära dig.
Du som ej orkar stå,
ej kan krypa, ej gå,
märk, du duger att bäras ändå.
Var vid gott mod, min son...

5. Kom, du hungriga själ,
Herren Jesus vill mätta dig.
Vid hans bord sätt dig ner,
ät av brödet han ger,
du behöver ej hungra nu mer.
Var vid gott mod, min son...

6. Kom, du frestade själ,
Herren Jesus vill hjälpa dig.
Samme Jesus, som ju
blivit frestad som du
kan de frestade hjälpa ännu.
Var vid gott mod, min son...

7. Du avfälliga barn,
kom igen! Herren kallar dig.
Kära själ, hör nu på:
han har gåvor också
för avfällingar, stora och små.
Var vid gott mod, min son...

8. Du förtvivlade själ,
var vid gott mod, han kallar dig!
Var ej rädd, men kom fram
till det milda Guds Lamm,
som för dig dog på korsträdets stam.
Var vid gott mod, min son...

Text: Joel Blomqvist
Musik: Joel Blomqvist269 Du nederslagna själ,
som hungrar efter tröst,
märk dock de orden väl,
att du är återlöst!
Om du det bara fatta vill
och sätta hjärtats tro därtill,
ja, som ett barn på Jesus tro,
så skall du finna ro.

2. Märk, allt som leder dig
försoningen förbi
är satans villostig,
förnufts bedrägeri.
/: Gå ej till råds med kött och blod,
men tro att Jesus är dig god.
Låt inte otron hindra då,
nåd kan du genast få! :/

3. Så driv misströstan bort
och fatta tillförsikt!
Den glädjen blir så kort
som grundar sig på plikt,
/: men som den störste syndare
sig köpt och återvunnen se,
det är den ordning Jesus vill
att du dig håller till :/

Text: Lars Thorstensson Nyberg 1743, bearb.
Musik: Folkmelodi270 En blick på den korsfäste livet dig ger,
ja, just nu där är liv ock för dig!
Så se, kära själ, och så bliver du frälst,
se på honom som offrade sig!
Se! Se! Se och lev!
En blick på den korsfäste livet dig ger,
ja, just nu där är liv ock för dig!

2. Varför kom han väl hit för att bära vår synd,
om din börda ej också han tog?
Varför flöt från hans sida det renande blod,
om din skuld han ej gäldade nog?
Se! Se! Se...

3. Ej med dina tårar, din ånger och bön,
blott i blodet försoning du får.
Ack, salig du är om du strax med din tyngd
utav synder till Frälsaren går.
Se! Se! Se...

4. Var viss, du får komma, ty Gud har ju sagt
dig att allting fullbordat nu är,
ty en gång i yttersta tiden han kom
och sin gärning fullbordade här.
Se! Se! Se...

5. Så tag då med fröjd utav Jesus med ens,
då han eviga livet dig ger.
Då han, din rättfärdighet, lever, så vet
att i evighet dör du ej mer.
Se! Se! Se...

Text: A M Hull, övers. Erik Nyström


271 Hör, Anden och bruden säger kom,
och den som hör det säger kom,
dig törstige vi bjuder, kom
och drick till evigt liv.

Text: A L Skoog
Musik: A L Skoog272 Ingen är för liten,
ingen är för stor,
till att följa Jesus,
Frälsaren på jord.
Jesus älskar alla,
säger Herrens ord,
ingen är för liten,
ingen är för stor.


273 Jag vet en port som öppen står,
där från de gyllne salar
en klarhet som från korset går
om Kristi kärlek talar.
O djup av nåd, min Gud, hos dig,
att porten öppen står för mig,
för mig, för mig,
står öppen ock för mig!

2. Den öppen står för varje själ
som nådens ord anammar,
för rik och fattig, kung och träl,
för alla folk och stammar.
O djup av nåd...

3. Så skynda fram, trots oväns hot,
förrn porten sluten bliver,
och kors och krona tag emot,
som Frälsaren dig giver.
O djup av nåd...

4. Då vi på andra stranden står
läggs korset av, det tunga.
Oss livets krona skänkes då,
och Jesu lov vi sjunga.
O djup av nåd...

Text: Lydia Baxter 1874, Erik Nyström 1875
Musik: S J Vail 1872274 Kom och se!
Kom och se!
Jesus möter syndare.
Han har hjärta för de arma,
gärna vill han sig förbarma.
Ingen kan,
ingen kan
ömma för dig såsom han.

2. Kom och se!
Kom och se!
Jesus är hos syndare.
Du som över synden gråter:
synderna han dig förlåter!
Ingen kan,
ingen kan
synd förlåta mer än han.

3. Kom och se!
Kom och se!
Jesus älskar syndare.
Väl han känner vad dig felar
och han dina brister helar.
Ingen kan,
ingen kan
hela brister såsom han.

4. Kom och se!
Kom och se!
Jesus frälsar syndare.
Han ger liv och frid och hälsa,
från allt ont skall han dig frälsa.
Ingen kan,
ingen kan
allt fullborda mer än han.

Text: Joel Blomqvist, bearb. A.H. 2007
Musik: Joel Blomqvist275 Lämna dig helt åt Jesus!
Själv vill han helt bli din.
Se, med sin nåd och sanning
vill han till dig gå in.
Lämna dig helt åt Jesus!
Förr blir dock allt ej väl.
Villigt din Gud och Herre
giv både kropp och själ.

2. Lämna dig helt åt Jesus!
Han som är god och sann
leda, befria, bära,
trösta och hjälpa kan.
Lämna dig helt åt Jesus,
stilla för honom bliv.
Hela ditt hjärtas kärlek
honom, din Herre giv!

3. Lämna dig helt åt Jesus
nu, nu i denna stund!
Han skall dig aldrig svika,
evigt är hans förbund.
Lämna dig helt åt Jesus,
själv vill han helt bli din.
Se, med sin nåd och sanning
vill han till dig gå in.

Text och musik: Joel Blomqvist 1884, ngt bearb.


276 Till den himmel som blir allas
som hör Jesus Kristus till
ingen är som inte kallas,
ingen han förlora vill.
Till hans hjärta en och var
lika öppen tillgång har.
Samma röst till alla ljuder,
samma frälsning han dem bjuder.

2. "Kom, ni alla som arbetar,
allt är redo", ropar han,
"nåden, friden, saligheten,
jag åt sorgsna själar vann.
Och du vilseförde, kom!
Vill du leva, o vänd om,
övergiv den breda vägen!"
Så han ropar, huld och trägen.

Text: Johan Åström


277 Två väldiga strider om människans själ,
att henne till sig kunna taga.
Den ene han vill hennes eviga väl,
men kan inte alltid behaga.
Den andre vill se henne fången och snärd,
förvillar med smicker och lockar med flärd
och tänker blott på att bedraga.

2. Den ene den gode Guds Ande är,
som bjuder oss frid och försoning,
Hugsvalaren är han, som syndaren lär
i Kristus att vinna förskoning.
I synd och i mörker den andre går fram,
han börjar i lögn och han slutar i skam.
Förbannelse heter hans boning.

3. Så välj nu, o människa, välj, medan tid
du äger att än dig besinna.
Slut aldrig med synden och frestaren frid,
vad skulle du därpå väl vinna?
Den icke betänker sitt eviga väl,
men binder i stoftet sin fattiga själ,
skall aldrig till himmelen hinna.

4. Men salig är den som vill höra Guds ord
och vet att dess salighet gömma.
För honom blir nåden i evighet spord,
när Herren all världen skall döma.
Guds helige Ande, mig mana och lär
att söka av hjärtat det ovantill är
och aldrig min Frälsare glömma.

Text: A T Strömberg 1883 (?), bearb. A.H. 2008
Musik: Folkmelodi ("Nu stunden är kommen, o saliga fröjd")278 Ty så älskade Gud hela världen
att han utgav sin enfödde Son,
så att var och en som på honom tror
inte ska förgås
utan ha ett evigt liv.

Text: Jesus (Joh. 3:16)
Musik: Tomas Hagenfors279 Vad än dig möter, käre vän,
här på din vandringsstig,
o säg det då till Frälsaren,
nog vill han hjälpa dig.
Och det skall ske att vem som helst
som Herrens nåd begär,
skall från all synd och nöd bli frälst
och vara där han är.

2. Om du av vänner misskänd är,
om världen hånfullt ler,
din Frälsare är likväl här
och lyssnar när du ber.
Och det skall ske...

3. Och har du varit barn en tid
åt Gud i himmelen
men nu förlorat Jesu frid,
o kom, kom hem igen!
Och det skall ske...

4. Om du har synd och brott i mängd,
om du är hård och kall,
om nådens dörr ock synes stängd,
så bed i alla fall.
Och det skall ske...

5. Och om du ej kan bedja så
förträffligt som du vill,
så kan du bedja barnsligt då,
din Fader lyssnar till.
Och det skall ske...

Text: C Lundgren 1881, ngt bearb.
Musik: Ur Hemlandstoner 1884280 Vak upp! Hör, väkten ljuder
från Sions murar än.
Se, nådens sol dig bjuder
en bättringsdag igen.
Men snart skall budet fara
från livets Furste ner
och i hans namn förklara
att ingen tid är mer.

2. För sent skall syndarn vakna
där ingen morgon är,
där han skall evigt sakna
den nåd han spillde här,
där inga böner höras,
där ingen bättring sker,
ty kan väl bättring göras
då ingen tid är mer?

3. O du i synden döde,
se denna evighet,
där allt är mörkt och öde
och ej av ändring vet!
Att synden hopplöst minnas,
o mask, som ro ej ger!
Ack, kan väl hoppet finnas
då ingen tid är mer?

4. Vak upp! Hör, ropet skallar:
nu är behaglig tid,
nu gå dit Herren kallar
med bön och bot och strid.
Vill du den nåd förnimma,
som syndarn bjuds ännu,
så tänk var dag, var timma,
att nu är tid, blott nu!

Text: Frans Michael Franzén 1812, 1819


281 Vem som helst
kan bli frälst,
som till Gud sig vänder.
Detta bud
sänder Gud
ut i alla länder.

2. Rövare,
farisé,
syndare och fromma,
vem som vill
lyssna till
får till bröllop komma.

3. Här är rum,
många rum,
dukade står borden
för var själ,
märk det väl,
uppå hela jorden.

4. Se, Guds Lamm
går här fram
för att liv oss giva.
Arma barn,
syndens garn
vill han sönderriva.

5. Hör än mer,
ömt han ber:
"Giv mig nu ditt hjärta!
Dig jag vill
höra till
uti lust och smärta."

6. O vänd om!
Skynda, kom
till din Fader åter!
Fatta mod,
Gud är god,
synden han förlåter.

7. Herren Gud
sänder bud
ut i alla länder:
vem som helst
kan bli frälst
som sig hemåt vänder.

Text: N Frykman 1876
Musik: N Frykman 1877Inga kommentarer: