lördag 22 september 2007

Efterföljd, helgelseDEN SOM TROR PÅ HERREN

1. Den som tror på Herren blir i honom stark,
kraften får att strida på Guds löftens mark.
Jesus har oss lovat i sitt eget ord:
underbara tecken följer dem som tror.
Seger, seger, härlig blodköpt seger,
seger, seger, seger alla dar.
Visst som Herren lever
gudakraft han giver
och åt den som beder seger alla dar.

2. Under stridens hetta vid vår sida går
han som över vind och vreda vågor rår.
Jesus är vår styrka. Lita på hans ord:
underbara tecken följer dem som tror.
Seger, seger...

3. Segervisst vi kämpar himmelrikets strid
för att rädda människor från död till liv.
Jesus har oss givit löftet i sitt ord:
underbara tecken följer dem som tror.
Seger, seger...

Text: Leila Morris (1862-1929), övers. 1913, bearb.
Musik: Leila Morris


ETT STILLA BARNAHJÄRTA
1. Ett stilla barnahjärta
man får ej hur som helst.
Det går ej utan smärta
från syndens makt bli frälst.
Det kostar tåreströmmar
förrän jag helgas så
att alla mina drömmar
i Jesu anda gå.

2. Den Herren vill förära
att bli en Abraham
sin Isak måste bära
som lydnadsoffer fram.
Ej utan sorg fullbordas
en sådan offerdöd.
Min sköna Rakel jordas
ej utan hjärtenöd.

3. Men vill än hjärtat brista
vid tanken fästad på
att offra allt, ja, mista
sitt eget liv också,
dess djupare är fröjden
att lyda Herrens bud,
sen vi på offerhöjden
fått vittnesbörd av Gud.

4. Som Aron stilla tiger
vid Herrens hårda slag
och sig på nytt inviger
att vörda Herrens lag,
så skall du, o mitt hjärta,
i lydnad för hans bud
också uti din smärta
tillbedja Herren Gud.

5. Se, över sorgevågen
jag ser en härlig syn:
Guds löfte, segerbågen
som glänser där i skyn.
Så vill jag Herren bida,
han inga misstag gör
och sorgefloden vida
till Jesu hjärta för.

Text: Emil Gustafson 1892
Musik: Folkmelodi


FRÄLSARE, TAG MIN HAND
1. Frälsare, tag min hand,
fostra mig så
att jag i dina spår
alltid må gå.
Herre, för varje dag
mig till ditt hjärta drag,
att i din sanning jag
fast måtte stå.

2. Klippan som brast för mig
vatten mig ger,
manna för varje dag
än faller ner.
Jesus mig håller kär,
omsorg om mig han bär.
Ja, uti allting här
kärlek jag ser.

3. Jesus, i dina spår
följa jag vill.
Låt mig i lust och nöd
höra dig till.
Vad kan jag önska mer?
Du som behovet ser,
allt vad mig fattas ger
- mera därtill!

Text: C S Robinson 1862, Fredrik Engelke 1883, bearb.
Musik: L Mason 1856HERRE, MED KRAFT IFRÅN HÖJDEN BEKLÄD MIG

1. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig.
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig,
led mig till nådens och sanningens älv.

2. Stilla min törst med det levande vatten,
varav ej världen det ringaste vet.
Var mig en skinande eldstod om natten,
var mig en molnstod när dagen är het.

3. Var mig ett värn emot synden och flärden,
var mig ett fäste där trygg jag kan bo.
Låt mig ej söka min lycka i världen,
låt mig ej söka i världen min ro.

4. Du är den flödande salighetsbrunnen,
du är den levande källan för mig,
du är min glädje - av dig blev jag funnen,
allt jag behöver, det har jag i dig.

Text: Lina Sandell-Berg 1859, bearb.
Musik: Ur Ungdomsstjärnan 1901


HOS GUD, MIN GUD, I NÅD OCH KÄRLEK STOR


1. Hos Gud, min Gud, i nåd och kärlek stor
det skiftar ej, han evigt trofast bliver.
/: Ju mera helt av honom jag beror,
dess mera frihet, helgelse och iver :/

2. Jag märker nu, att alltid bäst jag mår
när jag till slut blir inför honom stilla.
/: Han allt förstår, förmår, i allt förslår,
är han min hjälp, då går det mig ej illa :/

Text: Joel Blomqvist, ngt bearb.
Musik: J A Hultman


JAG VET EN VÄG SOM LEDER

1. Jag vet en väg som leder till himlens sköna land.
Väl går den genom mörker och prövningar ibland,
men till den ljusa staden den ändå säkert bär.
/: Den vägen Jesus är :/
2. Jag vet en frid som varar när annat allt förgås.
För guld den kan ej vinnas, för pengar inte fås.
Den är en dyrbar gåva från Gud, vår Fader kär.
/: Den friden Jesus är :/
3. Jag vet en kraft som helar min ande, själ och kropp,
som skänker ro och vila, ger läkedom och hopp.
Den ger mig mod att leva i denna mörka värld.
/: Den kraften Jesus är :/
4. Jag vet ett mål så härligt, som väntar ovan skyn,
och snart den slöjan brister, som dolt det för min syn.
Med blicken fäst vid Jesus jag löper framåt här.
/: Det målet himlen är :/

Text: H Elmers 1894
Musik: A G Sjöblom


JESUS, MIN HERRE

1. Jesus, min Herre, dig vill jag älska,
du som i döden älskade mig.
/: Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna,
giva mig villigt, Herre åt dig. :/

2. Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne,
gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild.
/: Giv mig mer kärlek, mod att försaka,
djupt i mitt hjärta prägla din bild. :/

3. Tag mina händer, tag mina fötter,
öga och öra tag, Herre kär.
/: Hela mitt hjärta vill jag dig giva,
Jesus, min Herre, din blott jag är :/

Text: Joel Blomqvist 1879
Musik: Joel Blomqvist 1879


LED, MILDA LJUS

1. Led, milda ljus, ibland de mörka snår,
led du mig fram!
Långt från mitt hem i dunkel natt jag går,
led du mig fram!
Styr varje steg, jag vill ej se min stig
så långt förut; ett steg är nog för mig.

2. Jag vill ej längre egna vägar gå,
led du mig fram!
O ljus av Gud, låt mig din klarhet få,
led du mig fram!
Mörk är den tid jag varit världens vän,
men nu bakom för alltid ligger den.

3. O herde kär, mig skydda med din stav,
led du mig fram,
fram genom öknar, över berg och hav -
led du mig fram!
Släpp mig ej mer att gå på egen hand,
då når jag aldrig löftets sköna land.

4. Se, snart skall nattens dunkla skuggor fly
från öknens stig
och änglar le ur rosig morgonsky
med fröjd mot mig.
Då skall min frälsta själ i evighet,
o Gud, lovsjunga din barmhärtighet!

Text: J H Newman, Erik Nyström, Carl Boberg


LEV FÖR JESUS

1. Lev för Jesus, intet annat
är dock värt att kallas liv.
Åt den vännen framför andra
hjärtats första kärlek giv.

2. Lev för Jesus, världens tävlan,
rykte, rikedom och glans
skänker aldrig åt din ande
ens en timmes frid som hans.

3. Lev för Jesus - giv åt honom
livets sköna vårdag, men
giv ock sommarns kraft och styrka
och den sena hösten än!

4. Giv dig helt, ty det begär han,
själv han gav sig helt åt dig,
när han fattig och föraktad
gick här nere korsets stig.

5. Giv dig helt och vet att ingen
än förlorat däruppå!
Lev för Jesus, tills du salig
in uti hans ro får gå.

Text: Lina Sandell-Berg 1873
Musik: T Söderberg 1877


MER HELIGHET GIV MIG

1. Mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud,
mer sorg över synden, mer lust för ditt bud,
mer tjänande kärlek, som ej söker lön,
mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön.

2. Mer tacksamhet giv mig, mer saktmodigt sinn´,
mer iver att söka din ära, ej min,
mer smärta med Jesus, mer fröjd av hans tröst,
mer styrka att lida, mer frid vid hans bröst.

3. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp,
att frigjord från världen mot målet se opp.
Mer uthållig gör mig, på frukter mer rik,
mer redo för himlen, mer, Jesus, dig lik.

Text: P P Bliss 1873 ca, L Lundequist 1889, ngt bearb.
Musik: Norsk-svensk folkmelodiMERA OM JESUS, GUD, MIG LÄR

1. Mera om Jesus, Gud, mig lär,
mer av hans nåd min längtan är,
mer av hans kärlek hjärtat giv,
mer av hans kraft i vardagsliv.
Mer, mera av Jesus,
mer, mera av Jesus,
mer av hans kärlek hjärtat giv,
mer av hans kraft i vardagsliv.

2. Mera om Jesus! O min Gud,
lär mig förstå hans helga bud.
Helige Ande, lär mig se
mer av vad Jesus har att ge.
Mer, mera av Jesus...

3. Mera om Jesus, ständigt mer,
tills jag för evigt honom ser
och med de heliga en gång
evigt får sjunga Lammets sång.
Mer, mera av Jesus...

Text: E E Hewitt 1887, V Witting 1895, bearb.
Musik: J R Sweney 1887


MIN JESUS, DU VILL SKÄNKA RO

1. Min Jesus, du vill skänka ro,
så giv den då åt mig!
Ack, giv mig ro ifrån mig själv
och giv mig allt i dig!

2. Mitt gamla jag - hur strävar det
i oavlåtlig strid
att komma mellan mig och dig
och röva bort min frid.

3. Jag längtar efter helig ro
och segerkraft jämväl.
O Herre, härska du i mig
till ande, kropp och själ!

4. Uti din hand jag lämnar mig,
och verket framgång får,
ty vem kan verka så som du,
Allsmäktig Gud, förmår?

5. Så sköt mig du, tills evigt ljus
för själen bryter fram,
och jag skall mättas - lik till sist
din egen bild, Guds Lamm!

Text: E H Hopkins, Anna Ölander


O HERRE, HERRE, LED DU VARJE STEG

1. O Herre, Herre, led du varje steg
och låt ditt ljus in i mitt mörker skina!
/: Låt mig få vattna någon åkerteg
av solen bränd och färdig att förtvina :/

2. Låt mig få säga vad du vill ha sagt,
och välj du själv åt mig den rätta stunden.
/: Ge du på hand och fot och läppar akt,
men framför allt ge akt på hjärtegrunden! :/

3. Låt mig få gå med något bud från dig,
vart än du i din vishet själv mig sänder.
/: Jag intet är och intet har i mig,
allt får jag taga blott av dina händer :/

4. Du är så rik, och härligt är ditt råd,
och jord och hav och himlar dig tillhöra.
/: Men Herre, Herre, låt mig dock av nåd
få tjäna dig och glad din vilja göra! :/

Text: Lina Sandell
Musik: Leonard Höjer


OM BLOTT I FÖRSONINGENS UNDER MIN TRO
1. Om blott i försoningens under min tro
blir övad och salig och mogen,
då blir det min enda förplägnad och ro
att vara min Frälsare trogen.
Ja, visshet i tron om att vara Guds barn
är starkaste värnet mot alla de garn
som satan och världen utlägger.

2. Mer öm och mer grannlaga kärleken är
än någonting annat som gives.
Om Jesus med tron i sitt inre man bär
ej mera med synden man trives.
Man har inte hjärta, man har inte mod
att honom, som köpt oss så dyrt med sitt blod,
med synder bedröva och såra.

3. Så blir vi då underbart invigda i
det härliga kristendomsstycket:
att mycken förlåtelse verkar att vi,
o Jesus, nu älskar dig mycket!
Och hjärtat sig vidgar av längtan och lust,
ju mera det klarnar mot hemlandets kust,
den säkra och fridfulla hamnen.

Text: C G Cassel
Musik: C A Nystad
PÅ HERRENS ORD VAR TRYGG

1. På Herrens ord var trygg! Mot allt ditt tycke
och alla skiften som i känslan bor
hör Jesu ord, hör livets huvudstycke:
den salig är, som inte ser men tror.

2. Så sant som Gud är trofast och sannfärdig
och sagt: kom hit till mig, kom vem som helst,
skall också du, så syndig och ovärdig,
blott genom tron på nåden bliva frälst.

3. Ty allt beror av Herrens nåd allena,
vår bättring, tro och kärlek, frid och hopp
och vårt förblivande vid detta ena:
allt måste blott ur nåden spira opp.

4. Ju mer du lär dig hur han sig förbarmar,
för dig alltmer han bliver dyr och kär.
På nåden trygg du vilar i hans armar,
så djupt eländig i dig själv du är.

5. Den myckna synden, skröpligheten, bristen,
visst har ock den i sig en sorglig vikt,
men faran är, att då med ormalisten
den onde kväva vill vår tillförsikt.

6. Vårt största fel är dock bland alla felen
att ej i tron vi tar Guds nåd emot.
Maria har valt ut den bästa delen:
att sitta stilla blott vid Jesu fot.

7. Bekymrade Guds barn, o om du visste,
att huru stor än uselheten är,
är rätta kännetecknet på en kristen
att han sitt allt i Kristus äger här.

8. Förtro dig därför barnsligt, helt och gärna
åt honom som har dig oändligt kär,
och håll dig tryggt och fast vid Ordets kärna,
att endast Kristus allt i alla är,

9. att han är vägen, sanningen och livet,
att ej i himlen, ej på jorden fanns
ett annat namn, vårt fallna släkte givet
till liv och salighet än endast hans.

10. Så skall oss Herren mer och mer framföra
till hemlighetens uppenbarelse:
blott Kristus för oss - att rättfärdiggöra,
blott Kristus i oss - all vår helgelse.

11. Med detta kristendomens slutord skrivet
av Andens vittnesbörd uti din själ,
då har du Sonen och i honom livet
och Andens underpant på evigt väl.

12. Se här en kristens liv: en växlingskedja
av syndens ve och nådens härlighet,
en aldrig utlärd konst - att tro och bedja
och vila blott på Guds barmhärtighet.

Text: C G Cassel 1863 (80 år)


TALA VÄNLIGT MED DIN NÄSTA

1. Tala vänligt med din nästa!
Herren Gud hör på.
Se ej blott på eget bästa,
/: se på hans också :/

2. Tala vänligt med din nästa!
Så gör Gud med dig,
när han vill ditt hjärta fästa
/: närmare vid sig :/

3. Tala vänligt med din nästa!
Inte vet du väl
vilka sorger som kan gästa
/: hemligt i hans själ? :/

4. Han har också Adams sinne,
frestas liksom du.
Men med Jesu bud i minne,
/: tala vänligt du :/

5. Se på Jesus, hur han gjorde
så i smått som stort!
Tjänaren ju göra borde
/: som hans Herre gjort :/

6. Är du själv ett barn av ljuset,
tänk på dem som går
långt, långt bort från fadershuset,
/: älska dem också :/

7. Och om även Herrens vänner
missförstår varann,
ha fördrag därmed - han känner
/: och förstår oss, han :/

8. Tala vänligt med din nästa!
Så är Jesu bud.
O, kanhända blir ert nästa
/: möte inför Gud :/

Text: Lina Sandell
Musik: Alfred Steinmetz


UTRANNSAKA MIG, MIN GUD

1. Utrannsaka mig, min Gud,
Herre, känn mitt hjärta,
pröva mig och visst förnim
huru jag det menar,
och se nådigt till om jag
på en ond väg vandrar.
Led mig då, o Herre, du
på den goda vägen.

Text: Psalt. 139:23-24
Musik: G Wennerberg 1869

Inga kommentarer: