lördag 22 september 2007

PilgrimsvandringenDU ARME PILGRIM

1. Du arme pilgrim, fördömd av lagen,
betryckt och trängd av din synd och nöd:
/: din synd är verkligt från dig borttagen,
och detta skedde i Jesu död :/

2. Du har ju aldrig ifrån din Fader
och ej från Jesus fått skiljebrev.
/: Är det ej orsak att vara glader
att han dig på sina händer skrev? :/

3. Du är väl syndig och kall och dålig,
men Jesus allt utav detta vet.
/: Att han är helig och varm och tålig,
du räkna får som din salighet :/

4. Din Jesus säger att dina murar
står för beständigt runt omkring dig,
/: och kommer satan med heta skurar,
din Jesus håller dig fast vid sig :/

5. Fritt satan rase, han är dock krossad,
och blodets murar omsluter mig,
/: och han är bunden, men jag förlossad
och frälst, o Jesus, igenom dig! :/

6. Bort allting annat, blott blodet gäller,
det är tillräckligt för salighet,
/: det inför Gud mig helt ren framställer
och gör mig salig i evighet :/

7. Tänk, snart är synden och sorgen, nöden
för evigt borta, halleluja!
/: Ja, segern har då uppslukat döden
och sorg och suckan till flykten tar :/

Text: Fredrik Engelke 1871


HÄRLIG ÄR JORDEN

1. Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
går vi till paradis med sång.

2. Tidevarv kommer,
tidevarv försvinner,
släkten följer släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glad pilgrimssång.

3. Änglarna sjöng den
först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Text: B S Ingemann 1850, C Bååth-Holmberg 1884
Musik: Schlesisk folkvisa/Breslau 1842


MIN BÅT ÄR SÅ LITEN

1. Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
/: När Jesus styr båten, då går det så bra
på vägen till himmelens land :/

2. Nog möter mig motvind och dimma och storm,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus styr båten...

3. Jag vet ej om resan blir lång eller kort,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus styr båten...


FRAMTIDSDAG ÄR LJUS OCH LÅNG

1. Min framtidsdag är ljus och lång,
den räcker bortom tidens tvång,
där Gud och Lammet säll jag ser
och ingen nöd skall vara mer.

2. Ett oförgängligt arv jag har,
i himlen är det i förvar.
Och under prövotiden här
min Fader ger vad nyttigt är.

3. Pris vare Gud, som ställt det så!
Nu slipper jag att ängslig gå.
För mig han alltid sörja vill,
vad än som här må stöta till.

4. Så har jag frid uti min själ
och sjunger lycklig: allt är väl.
Jag vandrar trygg vid Faderns hand,
han leder mig till livets land.

5. Men, Herre Jesus, lär du mig
att leva mera helt för dig
den lilla tid jag har igen
på vägen hem till himmelen.

Text: Nils Frykman 1883, ngt bearb.
Musik: Nils Frykman 1883


O HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA

1. O hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand!
Snart vi slutat ökenfärden
och går in i Kanaans land.
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet
som oss vunnit med sitt blod.

2. Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång,
men vi väntar bättre dagar
i Jerusalem en gång.
Härligt sången där skall brusa...

3. Intet mörker där skall vara,
inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga,
ingen djävul, ingen död.
Härligt sången där skall brusa...

4. Här vi skiljs ifrån varandra,
här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden
snart vi mötas får i frid.
Härligt sången där skall brusa...

5. O, må ingen bli tilbaka
här i denna mörka värld!
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd!
Härligt sången där skall brusa...

Text: J Blomqvist, L P Ollén 1876
Melodi: R Lowry 1864


VAD HETER SKEPPET

1. Vad heter skeppet som er för
till evighetens hamn?
Vårt skepp, det är förbundets ark
och Kristus är dess namn.
Vårt segel fylls av nådens vind,
till salighet det går.
Vi ankrar snart vid hemmets strand,
där Lammets bröllop står.

2. Hur många är ni där ombord
som far till evig vår?
Vi tusen sinom tusen är,
av nåd vi leva får.
Vårt segel fylls...

3. Vem är då lotsen som er för
på livets vida hav?
Vår lots är Herrens Ande god,
som aldrig styr i kvav.
Vårt segel fylls...

4. Vår fyrbåk, det är Herrens ord,
Guds nåd vårt resepass.
Se, Lammets verk på Golgata,
dit pekar vår kompass.
Vårt segel fylls...

5. Finns det då plats för fler ombord
som fara får med er?
Ja, här är rum för vem som helst,
fri resa Gud oss ger.
Vårt segel fylls...

6. Och när vi en gång lyckligt fått
till hamnen komma fram,
vår sång skall bli om dina sår
och om ditt blod, Guds Lamm!
Vårt segel fylls...

Text: Fredrik Engelke
Musik: Okänd

Inga kommentarer: