söndag 23 september 2007

DopetDU SOM VAR DEN MINSTES VÄN

1. Du som var den minstes vän
och lät barnen till dig träda,
Jesus, du välsignar än,
tar i famnen än de späda.
Du en faders omsorg leder
och en moders fröjd bereder.

2. Gode Herde, i din hjord
du de svaga lamm ej glömmer.
Livets bad och nådens bord
kärleksrik åt dem du gömmer.
I din famn du vill de kära
till din Faders boning bära.

3. Jesus, i din vård vi ge
våra barn, vårt glädjeämne.
Gud, din gåva äro de,
dig vi dem tillbaka lämne.
Genom dopet till dig tagna,
låt dem ej från dig bli dragna.

4. Låt oss vandra med dem så,
att vi himlen med dem ärva,
ej med ont dem föregå,
ej en barnasjäl fördärva,
att de änglar dem ledsaga
ej hos dig må oss anklaga.

5. Ingen, så ditt ord oss lär,
ingen kommer i ditt rike,
som ej barnsligt hjärta bär
mot sin Gud och mot sin like.
Giv att dig som barn vi alla
älska, lyda och åkalla.

Text: F M Franzén 1814, ngt bearb.


GLAD JAG STÄDSE VILL BEKÄNNA

Glad jag städse vill bekänna:
jag är döpt i Jesu namn.
Ingen tillflykt är som denna,
öppen står min Faders famn.
Ringa jordens skatter väga
mot det ena, att få äga,
klädd i dopets helga skrud,
nåd och barnaskap hos Gud.

2. Synden skall mig ej fördöma:
jag är döpt i Jesu namn.
Fadern all min skuld vill glömma,
föra till den trygga hamn
där mitt hjärta rening vinner
och min själ hugsvalan finner.
Mig i Jesu dyra blod
skänkes frihet, kraft och mod.

3. När jag frestas, vill jag svara:
jag är döpt i Jesu namn.
Honom vill jag trogen vara,
vill ej ryckas ur hans famn.
Han från synden ren mig tvagit
och mig till sin egen tagit.
Honom jag, som han mig bjöd,
följa vill i liv och död.

4. Dopets nåd mig ger i tiden
stöd och fäste för min tro,
skänker hopp att efter striden
i Guds himmel finna ro.
När min blick, mitt hjärta brista,
vill jag säga i det sista:
Jag är döpt i Jesu namn,
Fader, tag mig i din famn.

Text: E Neumeister 1718, J A Eklund 1910
Musik: W Wessnitzer 1661


TÄNK, JAG ÄR DÖPT

1. Tänk, jag är döpt!
Jag mitt i arvsyndens orenhet föddes,
men av Guds löften jag lyftes och stöddes,
togs till den härliga, renande flod
som fått sin kraft från vår Frälsares blod.

2. Tänk, jag är döpt!
Jag som i mig är så fattig och naken
är dock så rik, som Guds ord framställt saken.
Jag har mot himmelen riktat mitt lopp,
ty jag blev döpt till ett levande hopp.

3. Tänk, jag är döpt!
Jag fick för intet den himmelska skatten,
ifördes Jesus i döpelsens vatten.
Där blev jag klädd i hans helighets skrud
smyckad till bröllop som Frälsarens brud.

4. Tänk, jag är döpt!
Det är min frälsning, min salighetsklippa:
Jesus mig håller och aldrig ska släppa.
Det blev min lycka, min glädje och ro,
det gav mej frid trots min famlande tro.

5. Tänk, jag är döpt!
Gud är min fader och himmelen hemma.
Gud, låt mig aldrig din salighet glömma,
hindra mej du från att ens en sekund
bryta det heliga dopets förbund!

6. Tänk, jag är döpt!
Jag har begraven med Frälsaren blivit,
uppstått med honom, som allt mig har givit,
döpts till en obruten tjänst i hans namn
tills jag en dag andas ut i hans famn.

Text: N P Madsen, A.H.


VÅR HERRE JESUS SJÄLV OSS BJÖD

Vår Herre Jesus själv oss bjöd
att ut i världen vandra
och om hans kärlek och hans död
berätta fritt för andra,
att han oss med sitt blod har köpt
och vill oss livet giva,
att den som tror och som blir döpt
skall evigt saligt bliva
och himmelriket ärva.

Text: Martin Luther, A.H.

Inga kommentarer: