lördag 22 september 2007

Glädje, tacksamhetDET ÄR SALIGT PÅ JESUS FÅ TRO

1. Det är saligt på Jesus få tro
och att vara Guds barn blott av nåd.
Det blir härligt hos Jesus få bo
och där prisa hans trofasta råd.
/: Gud ske lov, Gud ske tack,
att hans salighet även är min :/

2. Det är saligt att samlas i tro
omkring ordet till bön och till sång.
O hur härligt det blir vid Guds tron
att få stå bland de frälsta en gång!
Gud ske lov...

3. Det är saligt att tro, fast vi än
ej fått skåda vår Frälsare kär.
Men en dag skall han komma igen,
vi får se honom såsom han är.
Gud ske lov...

Text: A Fernholm 1877, ngt bearb.
Musik: J P Webster 1867


DET ÄR SÅ GOTT ATT OM JESUS SJUNGA

1. Det är så gott att om Jesus sjunga,
hans godhet prisa, hans nåd förkunna,
i sången säga: vad han är god,
som oss har köpt med sitt dyra blod!

2. Jag har förlossning igenom blodet.
Guds löfte har jag bestämt i ordet,
att Jesus friköpt mig som jag är,
att evig kärlek han till mig bär.

3. Vad skulle jag då nu mer begära?
Hans brud jag är ju, den täcka, kära.
När blodet nedflöt från korsets stam,
Guds dom blev verkställd, vår synd försvann.

4. Ej under då om jag nu vill sjunga
om vännen Jesus med frigjord tunga,
ja, börja litet att sjunga här,
tills jag för evigt får sjunga där.

5. Han ger härnere vad jag behöver,
och himlaarvet blir ändå över,
tills hem till honom jag snart får gå
att saligheten tillträda få.

6. Vad han har lovat är fast som döden,
han är densamme i lust och nöden.
Han kan ej ljuga, ty han är Gud,
han kan ej glömma sin egen brud.

Text: Anders Nilsson 1860, P A Olsson 1861, bearb.
Musik: Ur Lofsånger och Andeliga Wisor i Nådene 1874


FRÖJDA DIG OCH SJUNG, MITT HJÄRTA

1. Fröjda dig och sjung, mitt hjärta,
ty du har en Frälsare.
Vike nu all sorg och smärta,
vike nu allt kval och ve!

2. Fiendernas här han krossat,
djävulens och syndens makt.
Han har mina bojor lossat,
själva döden nederlagt.

3. Han som en gång mig har vunnit,
aldrig släpper han mig mer.
Han bevarar den han funnit,
det i ordet klart jag ser.

4. Jag är lönen för hans möda,
ty det var för mig han stred.
Mig han köpt med blodet röda,
när för mig han döden led.

5. Han besegrat dödens välde,
uppstått med förklarad kropp.
Även mig hans seger gällde
och nu har jag evigt hopp.

6. Trygg jag lever, trygg jag vilar
i den gode herdens famn.
Kommer döden, glad jag ilar
hem till fridens sälla hamn.

Text: P P Waldenström 1862, bearb.
Musik: Folkmelodi


GUDS BARN JAG ÄR


1. Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!
Guds barn jag är!
För vem ska jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!

2. Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.
Guds barn jag är!
O Gud, är det sanning jag säger?
Ja, Gud, du ju själv så det säger.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.

3. Halleluja!
Nu skapelsens råd jag har funnit.
Halleluja!
Försoningens mening jag funnit,
förlorade barn har han vunnit.
Halleluja,
halleluja!
Nu målet för livet jag hunnit.

4. Halleluja!
Ditt lov, o vår Far, vill vi sjunga.
Halleluja!
Var prisad av hjärta och tunga,
var prisad av gamla och unga.
Halleluja,
halleluja,
vi här och i himlen ska sjunga!

Text: Lars Stenbäck, Carl Olof Rosenius
Musik: Oscar AhnfeltJAG KAN ICKE RÄKNA DEM ALLA

1. Jag kan icke räkna dem alla,
de prov på Guds godhet jag rönt.
Likt morgonens droppar de falla
och glimma likt dessa så skönt.
Jag kan icke räkna dem alla,
de prov på Guds godhet jag rönt.

2. Likt stjärnornas tallösa skara
de hava ej namn eller tal,
men stråla likt dessa så klara
jämväl i den mörkaste dal.
Likt stjärnornas tallösa skara
de hava ej namn eller tal.

3. Jag kan icke räkna dem alla,
men ack, må jag tacka dess mer!
Guds kärleks bevis må jag kalla
de under av nåd han beter.
Jag kan icke räkna dem alla,
men ack, må jag tacka dess mer!

Text: Lina Sandell-Berg 1883
Musik: A Lindström 1889


JAG ÄLSKAR DIG, JESUS

1. Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min,
och trots vad jag är i mig själv är jag din.
Du frälst mig från döden och hjälper ännu,
och ingen, nej ingen har älskat som du.

2. Av evighet, Jesus, du älskat mig först,
och se, av all kärlek din kärlek är störst.
Till döden på korset den sträcker sig ju
och ingen, nej ingen har älskat som du.

3. Och sist i det hem du av nåd mig berett,
vars härlighet än intet öga har sett,
skall lovsången ljuda långt bättre än nu,
att ingen, nej, ingen har älskat som du.

Text: W R Featherstone 1862, Lina Sandell-Berg 1896, bearb.
Musik: A J Gordon 1872LOV, PRIS SKE HERREN STOR

1. Lov, pris ske Herren stor!
Jag må nu vara glader,
ty Jesus är min bror
och Gud han är min fader.
Jag därför ständigt hör
hans röst som nådens ljud.
Om någonting mig stör
jag talar om för Gud.

2. Du synd, mig plåga ej,
ty Jesus har mig renat.
Jag är ej din, o nej!
Gud mig med sig förenat.
Han klätt mig så som sig
i himmelsk högtidsskrud.
Om du nu tränger mig,
jag talar om för Gud.

3. Håll dig nu tyst, du lag,
ty Kristus är din ände.
Rättfärdig är nu jag
i Sonen, som Gud sände.
Om du dig mera ter
med dina stränga bud
att av mig fordra mer,
jag talar om för Gud.

4. Du är så svår, o värld,
för mig att genomvandra,
din ondska, lögn och flärd,
vill fresta, döma, klandra.
Jag är nu, som du ser,
en Jesu Kristi brud.
Om du nu träter mer
jag talar om för Gud.

5. Du satan, du är vred,
du dina nät har spunnit,
men fastän du är led
har Jesus helt mig vunnit.
På dina glitterverk
mig aldrig mera bjud,
ty gör du det, så märk,
jag talar om för Gud.

6. Du är så vådlig, död,
du aktar ej personen,
dock har det ingen nöd:
mitt liv är ende Sonen.
Nu kan jag säga dig:
du mistat har din udd!
Om du nu skrämmer mig,
jag talar om för Gud!

Text: Göran Norsén
Musik: Göran Norsén


NU ÄR JAG NÖJD OCH GLADER

1. Nu är jag nöjd och glader,
nu kan jag andas ut,
nu bor jag hos min Fader,
min träldomstid är slut,
sen han mig lärde känna
sitt eviga förbund
i ordet, den klippfasta grund.

2. Jag fordom gick och tänkte
på bättring, bön och tro,
men det ej hjärtat skänkte
hugsvalelse och ro.
Nu tänker jag på Jesus,
hur ömt han älskar mig:
av kärlek han offrade sig.

3. Så har min Jesus älskat,
och så han älskar än,
och som han hittills frälsat,
så gör han om igen.
Hans blod mig ännu renar
från varje syndafläck
och gör mig fullkomlig och täck.

4. Om hjärtat mig fördömer
och köttet gör besvär,
den trösten jag ej glömmer
att Gud dock större är,
att nåden väger mera
än all min uselhet.
Och pris vare Lammet för det!

5. Nu Jesus hos mig bliver
med nåd så rik och fri.
Hans nåd mig helt omgiver,
jag vilar trygg däri.
Och nu jag slipper sörja,
ty Herren sköter allt.
Åt honom min sak jag befallt.

6. Nu Satan fritt må rasa
och världen hjälpa till.
Jag skall för dem ej fasa;
det går som Herren vill.
Guds ord behåller segern,
och alla segrar med,
som står uti Frälsarens led.

7. Så glad jag hemåt ilar
i Jesu Kristi namn,
och snart jag salig vilar
i fridens sälla hamn,
men under pilgrimsfärden
så här på barnavis
jag sjunger min Frälsares pris.

Text: Nils Frykman 1881, ngt bearb.
Musik: Nils Frykman 1881O SÄLLHET STOR

1. O sällhet stor som Herren ger,
re´n här på denna jord!
I kärlek han till barnen ser,
dem föder vid sitt bord.
Hans nåd är ny var dag och stund,
och evigt fast står hans förbund.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

2. Det är så gott att älska Gud
som oss har älskat först,
så gott att vara Kristi brud
och slippa evig törst.
När världens fröjd en ände tar
har han det bästa vinet kvar.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

3. Väl blir det mörker mången gång,
ej solen skiner jämt.
Väl får vi känna tidens tvång,
men ett är dock bestämt:
det blir ej mörkt i himmelen,
och resan, vad betyder den?
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

4. Bekymra er då inte mer
för hem och dagligt bröd.
Det är det ord oss Herren ger,
han är vårt säkra stöd.
Han är oss alla dagar när,
han oss och våra bördor bär.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

5. Är det så saligt redan här
att vara Jesu vän,
hur skall det då ej bliva där
en gång i himmelen!
Där får vi fröjdas var minut,
vår salighet tar aldrig slut.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

Text: Nils Frykman 1877, bearb.
Musik: Ur Engelkes sånger 1871


SJUNG GUDS LOV, FÖR DET ÄR RÄTT

1. Sjung Guds lov, för det är rätt:
Gud vårt tack förtjänar.
Hos vår Herre sej till ett
nåd och makt förenar.
God mot alla, god mot dej
han var dag sej visar.
Det i sanning passar sej
att vi honom prisar.

2. Sjung när frestarn framme är,
han då måste vika.
Psalmens friska toner är
änglahärar lika.
Runt oss lurar synd och skam,
som vi ofta märker,
men en psalm där du går fram
tron och hoppet stärker.

3. Sjung en lovsång, för det är
makt i dessa toner.
Över jordens gravar bär
de till himlens troner.
Herren är din käpp och stav,
all din sorg och smärta
innan du vet ordet av
stillats vid hans hjärta.

J. Dahl, övers. A.H.


TACK, MIN GUD, FÖR VAD SOM VARIT

1. Tack, min Gud, för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst!

2. Tack för vad du uppenbarat!
Tack för vad jag ej förstår!
Tack för bön, som du besvarat!
Tack för vad jag icke får!
Tack för livets hemligheter!
Tack för hjälp i nödens stund!
Tack för nåd, som ingen mäter!
Tack för blodets fridsförbund!

3. Tack för himmel blå i livet!
Tack för moln du strött därpå!
Tack för solljus, av dig givet!
Tack för mörkret likaså!
Tack för prövningar och strider!
Tack för hopp som uppfyllts väl!
Tack för dagen som framskrider!
Tack för hopp som slagit fel!

4. Tack för rosorna vid vägen!
Tack för törnet ibland dem!
Tack för resta himlastegen!
Tack för evigt tryggat hem!
Tack för kors och tack för plåga!
Tack för himmelsk salighet!
Tack för stridens klara låga!
Tack för allt i evighet!

Text: A Storm 1891
Musik: J A Hultman 1908


O VAD SÄLLHET DET ÄR

1. O vad sällhet det är
i all uselhet här
att ha Jesus till broder och vän,
att få vila och tröst
vid hans trofasta bröst,
att få tro att han älskar mig än!

2. Lova Herren, min själ!
Allt är gott, allt är väl,
du behöver ej sörja nu mer!
Det är färdigt och gjort
vad du göra har bort;
Gud till dig i barmhärtighet ser.

3. Du är kommen i nöd,
du dig känner som död,
du förtappad och jämmerlig är.
Men när Herren likväl
sig förbarmar - o själ,
säg, vad mera du ändå begär!

4. Ack, så tystne din gråt,
kära, bär dig ej åt
så som vore du ej återlöst!
Du är köpt, du är fri,
du skall salig ock bli
om hos Jesus du söker din tröst.

5. Är det inte för dig
som han trampat den stig
som till kors och förbannelse bar?
Har allt annat du mist,
ett är fast, ett är visst,
att din Frälsare ändå är kvar.

6. Vilket under av nåd
i Guds eviga råd,
att vi sådant får lita uppå!
När Guds Son är vår frid
i all möda och strid,
varför fruktar och ängslas vi då?

7. Gud ske pris, Gud ske tack!
Bort med ve, bort med ack!
Sådant passar ju inte för den
som är frälst, som är köpt,
som till Kristus är döpt,
som har Gud till sin Fader och vän.

Text: P P Waldenström
Musik: O Ahnfelt

ÄR DU GLAD, AV HJÄRTAT NÖJD

1. Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då,
lik en fågel full av fröjd
sjung, av hjärtat sjung!
Om dig Herrens Ande rör,
skynda dig, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör,
sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

2. När du ser vad Jesus gjort,
sjung då, sjung då,
prisa Gud för smått och stort,
sjung, av hjärtat sjung,
hur han gått på stormigt hav,
väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav
- sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

3. Är du under sorger böjd,
sjung då, sjung då,
det ger dig och andra fröjd,
sjung, av hjärtat sjung!
Änglar sjunger kring Guds tron,
prisar Faderns ende Son,
sjung du också, glad i tron,
sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.


Text: T Truvé

Inga kommentarer: