måndag 4 februari 2019

356 Kristus är världens ljusText: Fred Pratt Green 1968 (65 år), sv. övers. Britt G Hallqvist 1970 (56 år)
Musik: Paris 1681

Inga kommentarer: