tisdag 9 oktober 2018

385 Tack, Gud, för ljusa morgonstunder
1. Tack, Gud, för ljusa morgonstunder,
tack, Gud, för varje nyfödd dag.
Tack, Gud, för alla livets under
ödmjukt tackar jag.


2. Tack, Gud, för alla goda vänner,
tack, Gud, för din förlåtelse.
Tack, Gud, om andras ord mej bränner,
hjälp mej för dem be.

3. Tack, Gud, för arbetsdagens möda,
tack, Gud, för varje glädje rik.
Tack, Gud, du låter toner flöda,
tack för skön musik.

4. Tack, Gud, för sorg som fostran ger mej,
tack, Gud, för varje vänlighet.
Tack, Gud, med gränslös kärlek ser mej
du i evighet.

5. Tack, Gud, att jag ditt ord fått lära,
tack, Gud, att du din Ande ger.
Tack, Gud, du är mej alltid nära,
vart jag mej beger.


6. Tack, Gud, din frälsning gäller alla,
tack, Gud, att också jag den fann!
Tack, Gud, din gåva vill jag kalla
att jag tacka kan! 

Text och musik: Martin Gotthard Schneider 1961 (31 år), sv. övers.

Inga kommentarer: