lördag 11 augusti 2018

548 O Jesus Krist, du nådens brunn

1. O Jesus Krist, du nådens brunn,
du livets rena källa,
jag ber med hjärta och med mun:
låt din försoning gälla!
Din stora nåd, ditt ljuva namn
mej lockar till din öppna famn
att där min nöd framställa.

2. Omkring ditt kors, o Jesus kär,
jag sträcker mina händer
och mot det livsbaner du bär
en hoppfull blick jag sänder.
Den död förbjudna trädet bar
på korsets träd du lidit har
och livet återvänder. 

3. Så ge mej nåd för ditt namns skull
att rätt min synd begråta
och älska dej som kärleksfull
mej vill och kan förlåta.
Åt dej som frestats har som vi,
men ingen synd har fallit i,
jag allt vill överlåta.

4. När kroppen blir i döden kall
och ögonen läggs samman,
mej ta från sorg och oro all
till evig ro och gamman.
Gud Fader, Son och Ande, du
må prisas av all världen nu
idag och evigt. Amen.

Text: Okänd svensk författare 1656, Georg Stolpe 1819 (41 år), bearb. A.H. 17/3 2015
Musik: Miles Coverdale ca 1538 (50 år), Christian Adolph Nystad 1542

Inga kommentarer: