lördag 26 maj 2018

52 Vi tror på en allsmäktig Gud
*1. Vi tror på en allsmäktig Gud,
av vars Ande, genom Ordet,
allt skapat är och på vars bud
allt var mycket gott på jorden.
Oss en Fader vill han vara,
och utav sin goda vilja
ska han alltid oss bevara,
aldrig oss ifrån sig skilja.
På allt hans öga än ger akt
och inget övergår hans makt.

*2. Vi tror också på Jesus Krist,
Faderns Son, vår Herre kära.
Av evighet han är förvisst
som sin Far i makt och ära.
Genom Andens kraft allena
honom rena jungfrun födde.
Han att oss med Gud förena
bland oss levde, led och blödde.
För oss han dog men seger vann
och sitter på Guds högra hand.

*3. Vi tror på Anden, helig, mild,
som oss i en helig kyrka
med fridens band förena vill
och med nådens gåvor styrka.
Synden blir ifrån oss tagen,
stillad blir då själavåndan.
Vi står upp den sista dagen,

då ju Jesus är uppstånden.
Ett evigt liv skall komma då.
Gud låter oss sin glädje få.
Amen.


Text: Martin Luther 1524 (41 år) "Wir glauben all an einen Gott", sv. övers. Olaus Petri 1530 (37 år), bearb. A.H. 2016
Musik: Medeltida 1400-talet, bearb. Wittenberg 1524, jfr J S Bachs version (BWV 680)
Inga kommentarer: