torsdag 17 maj 2018

347 I all sin glans nu solen strålar

1. I all sin glans nu solen strålar
och livets ljus försoning målar.

Nu pingstens liljor har sin tid
och vi får sommar ljus och blid. 

Nu mer än änglars röst bär bud
om gyllne skörd från livets Gud.

2. När sommarnatten svalka bjuder,
en näktergal i lunden ljuder.
I Guds beskydd vi har vårt bo
och vilar där i fred och ro,
i ljuvlig dröm om paradis,
och vaknar till vår Herrens pris.

3. Som vinden smeker blad och grenar,
med jorden himlen sig förenar.
Nu paradiset öppet står,
dess ljuvlighet vi smaka får.
Vid ängen porlar bäcken klar

från livets källa underbar.

4. Guds Ande, som sig ned har svingat,
har detta verkat och oss bringat,
ej från sig själv, men – oss till tröst,
i kärlek och med sannings röst –
från Ordet som blev kött och blod
och nu är hos sin Fader god.

5. Så vakna upp i mänskors boning,
och tacka den som skänkt försoning!
Församlas, alla tungomål,
i jubelsångens offerskål!
Stäm in omkring vår Herrens bord
i Guds församlings hyllningsord!

6. Se, tungorna av Anden glöder

hos alla folk i norr och söder!
I Jesusnamnets offerskål
förenas alla modersmål.
I evighet höjs lovsångs ljud
i Jesu namn från oss till Gud.

7. Vår Gud och Fader utan like!
Då blommar rosen i ditt rike.
Som solar vi i evighet

får ljus av Sonens härlighet.
För hjärtat som vi dig har gett
ditt himmelrike du berett!


Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1843 (60 år), 1853, sv. övers. David Termén 2017, publ. med tillstånd
Musik: Henrik Rung 1859 (52 år)

Inga kommentarer: