måndag 14 maj 2018

332 Uppfaren är vår Herre Krist
Alt. koral:1. Uppfaren är vår Herre Krist,
halleluja, (halleluja)!
Fullbordat är hans verk helt visst.
Halleluja, (halleluja)!

2. Med korsets bittra offerdöd 

halleluja, (halleluja),
han räddat oss från evig nöd,
halleluja, (halleluja)!

3. Oss alla älskade han så,
halleluja, (halleluja),
nu slipper den som tror förgås,
halleluja, (halleluja)!

4. Sin käre Fader är han lik,
halleluja, (halleluja),
regerar nu i himmelrik,
halleluja, (halleluja)!

5. Han ser till alla syndare,
halleluja, (halleluja),
vår store förebedjare,
halleluja, (halleluja)!

6. Varför, ni galileiska män,
halleluja, (halleluja),
står ni och ser mot himmelen?
Halleluja, (halleluja).

7. Som Jesus till Guds himmel for,
halleluja, (halleluja),
han kommer åter till vår jord,
halleluja, (halleluja).

8. Och då ska alla honom se,
halleluja, (halleluja),
som vår och världens domare,
halleluja, (halleluja)!

*9. Du heliga Treenighet,
halleluja, (halleluja),
dig vare lov i evighet!
Halleluja, (halleluja)!


Text: Hos Bartholomäus Gesius 1601, sv. övers. Laurentius Jonae, bearb. A.H.
Musik: Melchior Franck 1627, alt. svensk 1697 

Inga kommentarer: