lördag 17 februari 2018

93 Vem är den som skuldfri träder
1. Vem är den som skuldfri träder 
inför Gud i Sions gårdar? 
Den som sej i Kristus kläder 
och sin första kärlek vårdar. 
O min själ, i fröjd och smärta 
höre du från himlen ljudet: 
kärlek av ett helgat hjärta 
huvudsumman är av budet.

2. Tänk på honom som var frestad
såsom du i alla stycken,
honom, som vid korset fästad
drack för dej den bittra drycken.
Ren och helig, han allena
kunde frälsning oss förvärva,
så att, heliga och rena,
vi får paradiset ärva.


3. I det heligsta ingången
han åt mej försoning funnit,

mej som var i synder fången
har han frihet återvunnit,
för att jag med honom sedan
skulle leva i hans rike,
och, i honom helig redan,
alltmer bli den honom like.


4. Upp, min själ, att korset bära
och i Andens rustning övas!
Vill du kämpa till Guds ära,
du i frestelser ska prövas.
Salig den som tåligt lider,
den ska tröst och styrka finna.
Salig den som modigt strider,
den ska livets krona vinna.

*5. Salig, salig den som kände,
den som trodde dej allena,
sanne Gud, och den du sände
att med dej oss än förena!
Jesus Kristus, du är Ordet,
vägen, sanningen och livet,
och i himlen och på jorden
är ej annat namn oss givet.Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år), bearb. A.H. 2007, 2016
Musik: Johann Crüger 1649 

Inga kommentarer: