måndag 1 januari 2018

448 Var välkommet, Herrens år (A.D.)
1. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss! 
Sannings Gud, låt ditt heliga ord
uppliva, upplysa oss i vår nord!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

2. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss! 
Nådens Gud, låt ditt solsken i vår
ge ute och inne ett gyllne år!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

3. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Fridens Gud, du din saliga frid
vill skänka vårt land till att blomstra i.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

4. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Gud, vår Far, oss till glädje och gagn
må nyåret växa i Jesu namn!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!  

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1849 (66 år)
Musik: Andreas Peter Berggreen 1852 (51 år)

Inga kommentarer: