lördag 30 december 2017

444 Så slutar än ett år sitt lopp1. Så slutar än ett år sitt lopp.
Dess dagar går ej mera opp,
dess timmar har nu slagit.
Och tidens flod
har ond och god
med sej i farten dragit.

2. Men oss, o Herre, låter du
på jorden vandra kvar ännu,
så var och en må hinna
omvända sej,
o Gud, till dej,
och nåd i himlen finna.

3. Ett annat år upprinner fort,
men förrän det sitt omlopp gjort
kan dödens hand oss röra.
Då blir försent,
oss blir förment
att bot och bättring göra.

4. Så vill vi, medan än är tid,
betänka vad tillhör vår frid
och mer i synd ej falla.
Ja, dej vi vill
om kraft därtill
med daglig bön åkalla.

5. Förlåt vår synd och hjälp, o Gud,
att vi med lydnad för ditt bud
på all din kärlek svarar
och Jesu tro
till hjärtats ro
och helgelse bevarar.

6. Då är vårt hopp, för Jesu skull,
att du ej sträng men nådefull
med dina barn ska handla
och hjärtats hopp
vid slutat lopp
i salighet förvandla.


Text: Johan Olof Wallin, bearb. 1917, 2011
Musik: 1400-talet/Zurich o 1552


J O Wallin:

Inga kommentarer: