måndag 20 november 2017

873 Vakna upp! en stämma bjuder

1. Vakna upp! en stämma bjuder 
som mäktig och högtidlig ljuder 
till alla gravars djup en gång. 
Vakna upp! Stå upp, ni döda, 
som glömmer tidens vedermöda 
i dödens dvala, stum och lång. 
Guds röst nu väcker er, 
ty natten är ej mer, 
dagen kommer! 
Den sista dag, 
den största dag, 
den kommer efter Guds behag. 

 2. Jord och hav och himlar bävar 
och ner Guds goda änglar svävar. 
Han kommer, Gud och Mänskoson. 
Djupen öppnas, berg ses falla 
och Adams barn församlas alla 
med hopp och fruktan kring hans tron. 
Här blir det fröjd och gråt: 
han ska dem skilja åt 
som en herde. 
De trogna då 
ska kronan få, 
men bort de onda måste gå. 

 3. Jesus, mej din ankomst gläder, 
där jag i dina fotspår träder 
på törnestig, av sorger böjd. 
Törnet byter du mot palmer 
och sorgerop mot glädjepsalmer, 
min grav, den byts mot liv och fröjd. 
Om än av mödan trött 
en stund jag sovit sött 
i dess skugga, 
jag glöms dock ej, 
du väcker mej 
till evig frid och fröjd hos dej.
Text: v. 1 Friedrich Gottlieb Klopstock 1758 (34 år) "Wachet auf! ruft einst die Stimme" (efter Philipp Nicolai 1599 "Wachet auf! ruft uns die Stimme", se SvPs1986 nr 632 "Väktarns rop i natten skallar") - sv. övers. Johan Olof Wallin 1816 (37 år), v.2-3 J O Wallin 1816. Ngt bearb. A. H. 2009
Musik: Philipp Nicolai 1599 (melodin har kallats "Koralernas konung"). Alt. koral från Finland.

Denna psalm är egentligen i huvudsak en Wallin-psalm - och det är i varje fall inte Nicolais psalm "Wachet auf!" annat än beträffande koralen och själva anslaget. Jämför med Britt G Hallqvists översättning av Nicolai-psalmen, som också den finns i vår nuvarande psalmbok!

Man kan säga att dessa två psalmer - Wallins resp. Nicolais - tillsammans väl speglar de två huvudaspekterna av Domssöndagen och Kristi återkomst. Wallins (efter Klopstock) version har mer av allvarsaspekten ("men bort de onda måste gå") och Nicolais mer av glädjeaspekten ("till festen ilar folket nu"). Eller egentligen är den förra psalmen (ovanstående) en psalm för själva Domssöndagen, medan den andra med sina referenser till evangeliet om jungfrurna (se Matteusevangeliet 25) passar bäst söndagen före.

I vilket fall som helst har båda psalmerna Nicolais "kungliga" melodi, som precis som "koralernas drottning" gjutits till ett versmått som bildar en kalk när raderna centreras (se ovan!). Här är den i en "återrytmiserad" form (en utjämnad form sjungs fortfarande ibland till Höga Majestät).

Klopstock:


Wallin:


Nicolai:

Inga kommentarer: