tisdag 7 november 2017

511 Allt är redo, fallna släkte!Rytmisk originalkoralform:


1. Allt är redo, fallna släkte!
Lyssna till den röst i tid,
som ur dödens mörka häkte
kallar dej till liv och frid!
Nu är salighetens dag,
känn din Faders hjärtelag!
Bäva att den nåd förskjuta,
som dej ännu bjuds att njuta!

2. Gud sin kärlek dej förklarat,
mänska, även vid ditt fall.
I sitt ord han uppenbarat
hur du evigt räddas skall.
Han med glädje tar emot
den som vänder om i bot.
Jesus dina synder burit
och ditt namn i handen skurit.

3. Men om du ditt hjärta sluter
för den röst som kallar dej,
om du än den hand förskjuter
som till räddning sträcker sej,
skall du veta att till slut
rinner nådatiden ut,
porten stängs och Gud dej låter
aldrig, aldrig kallas åter.

4. Men om du, av ånger slagen,
nu din vanmakt känna lärt,
gläds, till hörsamhet för lagen
Jesus har dej kraft beskärt!
Hör hans evangelium:
Kom till bordet, här finns rum!
Här hans kärlek dej skall nära,
så din tro kan frukter bära.

5. Gud, min Frälsare, jag beder:
må ditt ord ledsaga mej,
så att världen ej förleder
till ett återfall från dej.
Din lekamen och ditt blod
fylle mej med kraft och mod
till att segra i all fara.
Din för evigt vill jag vara!

Text: Okänd svensk författare 1767, bearb. Christopher Dahl 1807, A.H. 2016
Musik: Strassburg 1525

[J A Hellströms bearbetning är på många sätt bättre - men copyrightskyddad]

C Dahl:

Inga kommentarer: