måndag 30 oktober 2017

911 Till den oförgängligt rikaAlt. koral:1. Till den oförgängligt rika
livets källa trår min själ.
Hem från främlingslandets öknar
trår förgänglighetens träl.
Hän jag längtar till mitt hemland,
till min vila och mitt väl.

2. Mot Jerusalem jag skådar
och den helga stadens fröjd
i den högtidssal där guldet
strålar rent i himlens höjd,
där av livets ädelstenar
skönt är valvets båge böjd.

3. Där för alla uppenbaras
livets dolda hemlighet,
där vad djupt i själar dväljes
varje själ i kärlek vet,
en är viljan, en är anden
i Guds stora menighet.

4. Kriste, konung över hären,
som du för i helig strid,
låt mej lösa krigarbältet
och få ingå i din frid.
Låt mej där i livets rike 
tjäna dej till evig tid.


Text: Petrus Damiani (1007-1072) "Ad perennis vitae fontem", sv. övers. Johan Alfred Eklund
Musik: John Goss

Inga kommentarer: