måndag 16 oktober 2017

478 Minns du hur den lame


1. Minns du hur den lame
bars av fyra män?
Också du är kallad
att bli sådan vän,
bära med andra
nöden till det hus
där ni finner Jesus
i hans kärleks ljus.

2. Inte kan du ensam
bära världens nöd,
i din bön behöver
själv du andras stöd.
Flera som ber
i Jesu Kristi namn
når i bönekampen
fram till Faderns famn.

3. Hinder skall er möta,
porten spärrad är.
Över alla hinder
tron på löftet bär:
"Kan vi till Jesus

med vår börda nå,
skall vad vi behöver
av vår Gud vi få."

4. Nöden bakom nöden
Herren ensam ser,
och i sin försoning
boten han oss ger.
Dit där försonings-
ordet in får nå
strömmar också hälsa:
"Res dig upp och gå!"

Text och copyright: Christian Braw, fritt efter Mark. 2:1-12, publicerad med tillstånd.
Musik: Fransk folkmelodi

Inga kommentarer: