söndag 25 december 2016

Julpsalm som fyller 200 år just denna jul: Änglar ifrån härligheten
1. Änglar ifrån härligheten
sänk er ner till gammal, ung!
Ni som bådat Kristi ankomst,
med oss nu hans ära sjung!
Låt oss tillbe, låt oss tillbe
Kristus, hela världens kung!

2. Herdar som på fälten vaktat
över fåren dag och natt,
Bland er Gud sin boning tagit,
himmelrikets pärla satt.
Låt oss tillbe, låt oss tillbe
Kristus, hela världens skatt!

3. Visa män, låt tankeslotten
falla samman, bli till grus,
större syner ska ni skåda,
stjärnan visar Herrens hus.
Låt oss tillbe, låt oss tillbe
Kristus, hela världens ljus!

4. Syndare med samvetsplågor,
helt fördömda av Guds lag,
se, Guds godhet triumferar,
domaren ger nåd idag.
Låt oss tillbe, låt oss tillbe
Kristus med Guds välbehag.

5. Fast som barn till oss han kommer
styr han, det är sant och visst.
Samla alla folk till honom,
allt blir uppenbart till sist.
Låt oss tillbe, låt oss tillbe
Kristus, kungen utan brist.

*6. Allt Gud skapat, låt oss prisa
Fader, Son och Ande nu!
Ära vare Gud i höjden,
frid på jorden bjuds oss ju.
Oss välsigne och bevare
Fader, Son och Ande, du!

(Amen)

Text: James Montgomery 1816, sv. övers. A.H. 2014
Musik ("Regent´s Park"): Henry Smart

J Montgomery:
James Montgomery.jpg


Preludium till koralen "Regent´s Park":

Inga kommentarer: