onsdag 13 juli 2016

841 I djupet av mitt hjärtaAlt. koral:1. I djupet av mitt hjärta
en stad jag högt åtrår:
Jerusalem,
det sälla hem
där all min nöd och smärta
för alltid avsked får.
I djupet av mitt hjärta
den staden jag åtrår.

2. Men på de vida vatten,
var finner jag min led?
Bland blinda skär,
hur hitta där
i storm och mörka natten
till himlens frid och fred?
Ja, på de vida vatten,
var finner jag min led?


3. Gud, styr du mina tankar,
så jag till himlen når.
Gör tron rätt käck
mot böljans skräck,
håll roder själv och ankar,
du vet vad jag förmår. 
Ja, styr du mina tankar,
så jag till himlen når. 

Text: Hans Adolph Brorson 1764 
Musik: Ur Ahnfelts sånger, alt. Thomas Laub

Inga kommentarer: