måndag 16 maj 2016

355 Från himlen Herrens Ande kom1. Från himlen Herrens Ande kom,
halleluja, halleluja,
och våra tungor stöpte om,
halleluja.

2. Han kom som Jesu Kristi tolk,
halleluja, halleluja,
med Herrens ord till alla folk,
halleluja.

3. Han kom med eld och kraft från Gud,
halleluja, halleluja
till alla Herrens sändebud,
halleluja.

4. Och där de talar kring vår jord,
halleluja, halleluja,
ges liv och Ande med Guds ord,
halleluja.

5. Till örat når då Faderns röst,
halleluja, halleluja,
till hjärtat både dom och tröst,
halleluja.

6. Då äras Jesus runt vår värld,
halleluja, halleluja,
för både påsk och himmelsfärd,
halleluja.

7. Guds Ande då till Herrens pris,
halleluja, halleluja,
på jorden skapar paradis,
halleluja.

8. Där är Guds boning på vår jord,
halleluja, halleluja,
med Herrens bad och Herrens bord,
halleluja!

9. Där lyfter sej en lovsång ny,
halleluja, halleluja,
som fågeln upp mot himlens sky,
halleluja!

10. Där tackar Kristi kyrka Gud
halleluja, halleluja,
för eld och kraft och glädjebud:
halleluja!


Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1840, 1845 (57 år, 62 år) "Fra Himlen kom den Helligånd", sv. övers. A.H. Annandag Pingst 16 maj 2016 
Musik: Johan Alfred Ahlström (1833-1910)

Det passar bra att vi nu har flera pingstpsalm av Grundtvig, eftersom han ofta beskrivits som pingstens store besjungare. Inte för att Grundtvig med sina 1500 psalmer (de flesta liksom denna skrivna i mycket mogen ålder) på något sätt försummade julens och påskens budskap, men för att få som han förmått att lyfta fram också den tredje av kyrkoårets stora högtider, den som kallats "kyrkans födelsedag".

Denna psalmtext är verkligen smittande glad och trots de tio stroferna inte över hövan lång eller svår (egentligen bara 20 textrader med 40 hallelujan utströdda däremellan). Inledningsraden är skriven i dåtid, men mycket snart är psalmen helt inriktad på pingstens under i nuet, på Andens verk hos oss i dag. Typiskt grundtvigskt men även äktlutherskt är också att författaren lyfter fram ordet och sakramenten, "Herrens bad och Herrens bord".

Den lika glada svenska melodin (som inte används i Danmark) är komponerad av Johan Alfred Ahlström, som bl.a. 1875-1890 var organist i S:ta Eugenias katolska kyrka i Stockholm och även arrangerat många Bellmanvisor.

Psalmen har med annan melodi länge funnits på svenska, i Metodistkyrkans psalmbok ("När pingstens dag begynte gry"), men det är i Jan Arvid Hellströms version i 1986 års psalmbok den funnit vägen till nästan alla svenska samfund. Här publiceras en ny översättning från 2016.

N F S Grundtvig:

J A Ahlström:

Inga kommentarer: