torsdag 5 maj 2016

333 Se, han kommer inför Fadern


1. Se, han kommer inför Fadern,
Mänskosonen på en sky,
och den väg som han har banat
till Guds himmel ligger ny
och för alla uppenbar,
som vill hem till världens Far.

2. Han igenom syndens häkte
brutit väg till frihet ut,
när han tog allt vad vårt släkte
brutit har mot Gud förut,
allt han bar och ännu mer,
också synd vi än ej ser.

3. Dödens tunga port han öppnat
genom sin uppståndelse,
och han går framför sin skara
ut ur hopplöst fängelse,
ut till livets sommarljus
i Guds fria fadershus.

4. Och när upp av skyn han lyftes
går han genom tidens vall
in i världen där för evigt
nu det är och vara skall,
där all splittringen är slut
och Guds folk får vila ut.

5. Skönare än vårens hagar
är vår Gud som skapat allt.
Friare än sommarns dagar
är vår salighets gestalt.
Vackrare än gryningen
livet är i himmelen.

6. Kom, vi följer med vår Konung!
Där han är skall också vi
som Guds barn och vänner vara
och i frihet få förbli.
Kristi ord och löfte är:
Himmelsfärden börjar här!

Text och copyright: Christian Braw (efter Dan. 7:13), publ. med tillstånd

Inga kommentarer: