fredag 29 april 2016

486 Jesus kär, gå ej förbi mej

1. Jesus kär, gå ej förbi mej.
Låt mej bönhörd bli.
Då åt andra nåd du skänker,
gå ej mej förbi.
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli.
Och då andra du välsignar,
gå ej mej förbi.

2. Låt ock mej vid nådatronen
finna himmelsk ro.
Då jag sjunker ned förkrossad,
Herre, lär mej tro.
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli...

3. Blott på din förtjänst jag kommer
och din nåd begär.
Intet i mej själv jag äger,
fräls mej som jag är.
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli...

4. Du är all min glädjekälla,
mer än liv för mej.
Vad i himlen, vad på jorden
har jag utom dej!
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli...


Text: Fanny Crosby van Alstyne 1868 (48 år) "Pass me not, o gentle Saviour", sv. övers. Erik Nyström 1875 (33 år), bearb. 1962
Musik: William Henry Doane
Denna psalm påminner mycket om berättelsen om Bartimeus i Markusevangeliet 10:46. Den är ett rop på hjälp, ett rop som inte låter sej tystas av omgivningens hyssjanden. Refrängens upprepade "Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli!" är som en kortversion av den s.k. Jesusbönen: Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dej över mej syndare."

Även Abrahams mer lugnt hövliga bön i 1 Moseboken 18:3 kan ha tjänat som inspiration, och är ju dessutom nästan ordagrant återgiven i raden "gå ej mig förbi".

Som bönepsalm i många fri- och lågkyrkliga kapell och bönhus har denna sång sjungits mycket flitigt. Den är ju på en gång en väckelsesång och en lovsång (se v. 4) och skulle inte passa illa vid t.ex. nattvardsfirande.

Psalmen är en av Fanny Crosbys mest kända, hör här hur nederländarna sjunger och spelar den! Men den blinda lärarinnan och författarinnan har skrivit över 8000 sånger till, varav många översatts till svenska. I glädjen över honom, som inte bara gick förbi. 

Fanny Crosby:
Fanny Crosby - Project Gutenberg eText 18444.jpg

William Henry Doane:
W. Howard Doane

Inga kommentarer: