torsdag 25 februari 2016

492 Ja, kände du, Herre, den darrande handAlt. koral:


1. Ja, kände du, Herre, den darrande hand 
som rörde din mantelfåll, 
då folket en gång vid Tiberias´ strand 
dej trängde från alla håll, 
(//:) då känner du också den hand, som ännu 
sej sträcker i nöden till dej! (://)

2. Och hörde du bönen som saknade ord, 
men dock som ett nödrop ljöd, 
och skådar du ännu kring hela vår jord 
med hjärta för all dess nöd, 
(//:) du hör ock den bön som ur djupaste nöd 
än stiger till dej utan ord (://)

3. Och sa du den gången: "Min dotter, hav tröst, 
din tro, se den hjälpte dej!" 
så viskar du än med din ljuvliga röst 
de orden jämväl till mej, 
(//:) och bördan som nyss ner till jorden mej tryckt 
du lyfter ifrån mej med ens (://)

4. Tack, käraste Herre och Frälsare god 
för så outsäglig nåd! 
Ja, tack för ditt renande, helande blod 
och tack för ditt frälsningsråd! 
(//:) Allt, allt är av dej och du gör allting väl,
- pris, ära och tack tillhör dej! (://)

Text: Lina Sandell 1874 (42 år), bearb. A.H. 2010
Musik: 1697 års koralbok (bearb. 1939), alt. G Lundström, alt. Leonard Höijer

Inga kommentarer: