måndag 8 februari 2016

274 Vi tackar dig, o Jesus godAlt. koral:


1. Vi tackar dig, o Jesus god,
som rinna lät ditt dyra blod.
Från satans makt och avgrundslist
har du oss löst, o Jesus Krist.

2. Vi beder dig, sann Gud och man:
slit sönder våra synders band.
Fräls oss ifrån en evig död
och var vår hjälp i all vår nöd.

3. När synden frestar, med oss stå.
När korset trycker, skynda då
att hjälpa, styrka, stödja så
att det för svårt ej vara må.

4. O Jesus, du vår Broder kär,
du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
och hjälp oss till ett evigt liv.

Text: Christopher Fischer 1565, sv. övers. Jesper Svedberg 1694, ngt bearb., här enligt finlandssvenska psalmboken 1986 nr 62
Musik: Nicolaus Herman 1551, 1560 (psalmens originalmelodi), alt. svensk 1697

N Herman:

Inga kommentarer: