söndag 22 november 2015

872 Min Gud, vilken morgon


Min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
när den stora dagen gryr!

1. Vi hör basunens ljud,
som väcker varje land och folk
till att se din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

2. Vi hör hur många ber
att berg och sky ska skydda dem
för din starka högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

3. Vi hör de dinas sång,
som ljuder evigt hög och klar,
ljuder vid din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...


Text och musik: Negro Spiritual,

övers. A.H. 2010

Inga kommentarer: