söndag 14 juni 2015

505 Väldig är Guds nåd över mej, över dejAlt. koral:1. Väldig är Guds nåd över mej, över dej,
ja, över syndare alla!
Gud försonat världen i Kristus med sej,
bedjande må vi nedfalla!
Synden är väl stor, men större är Guds nåd,
förrän världen grundlagts visste Herren råd:
ende Sonen skulle för syndare dö,
frälsa den brottsliga världen.

2. Under över under att detta har skett:
Kristus har dött i vårt ställe!
Sådan Gud som vår ingen någonsin sett;
krossat är djävulens välde.
Blodet plånat ut all världens syndamängd,
öppnat himlens port, som blev i Adam stängd.
Allt, ja allt är redo i Medlarens namn,
syndare, kom nu till Jesus!

3. Brottslig och fördömd inför varje Guds bud 

– var vill du räddningen finna? 
Ja, hur ska du kunna bestå inför Gud
eller hans salighet vinna? 
Du ej räddas kan, om nåd du ej tar mot; 
alla knän ska böjas invid Jesu fot. 
Böj dej då idag, medan frälsning dej bjuds, 
skynda, ja skynda till Jesus! 

4. Den till honom kommer han kastar ej ut; 
öppen hans famn står för alla. 
Dristigt inför honom ditt hjärta utgjut,
räds ej att honom åkalla. 
Han dej känner väl, han köpt dej som du är, 
därför ock din själ oändligt värde bär. 
Lämna då ditt hjärta åt Jesus just nu! 
Länge han därpå har väntat.

5. Tiden hastigt ilar, du rycks ju med makt
framåt mot okända öden.
Hur ska du väl möta vad Gud förelagt?
Alla är förelagt: döden.
Tiden är så kort, ack, vad du gör, gör snart,
kasta inte bort den nåd som underbart
Jesus dej förvärvat, den erbjuds dej än,
väldig den är över alla.

Text: Arvid Hydén 1903 (39 år), bearb. (Jfr finlandssvenska psalmboken 1986 nr 421).
Musik: Svensk folkmelodi, alt. folkmelodi ur "Från fädernas tid", ngt bearb.

Inga kommentarer: