måndag 23 mars 2015

En 400 år gammal koral till en 1200 år gammal psalmDenna ståtliga koral av den tyske kantorn och teologen Melchior Teschner bär sina 400 år med heder och används i Den svenska psalmboken till inte mindre än sex texter:

* Jag lyfter mina händer
* Med alla Herrens fromma
* Nu dagen är till ända
* Pris vare Gud som låter
* Vi lyfter våra hjärtan
* Är Gud i himlen för mig

Personligen förknippar jag den mest med Wallins morgonpsalm Pris vare Gud som låter (nr 177 i 1986 års psalmbok), eftersom vi i mitt föräldrahem en lång period på 70- och 80-talen sjöng första strofen varje morgon. Men internationellt är den mest knuten till Theodulf av Orleans´ palmsöndagspsalm Dej vare pris och ära, och då i en bitvis annorlunda version. Jag vet inte om den ligger närmare originalet eller ej, men jag tycker att vi framöver gott kunde anpassa oss till den internationellt mest spridda melodiversionen, precis som vi gjort i så många andra fall. Eller vad tycker ni? Här kommer i varje fall palmsöndagspsalmen (eng. All Glory, Laud and Honour, faktiskt samma som inspirerat Anders Frostenson till psalmen Dig vi lovsjunger, ärar):

1. Dej vare pris och ära,
du kung av Davids stam.
I Faderns namn du kommer,
högtlovade Guds Lamm.
Dej prisar änglars skara
i himlens ljusa höjd,
och allt som lever, andas,
ska stämma in med fröjd.

2. Dej mötte judafolket

med palmer där du for.
De gamla och de unga
gav dej en hyllning stor.
De sjöng sitt Hosianna,
men mot ditt kors du red.
Nu bär du segerkronan
och vi vill sjunga med.

3. De bredde sina mantlar

där du red fram en gång.
Vår Frälsare och Konung,
ta mot vår hyllningssång:
Dej vare pris och ära,
du kung av Davids stam.
I Faderns namn du kommer,
högtlovade Guds Lamm!

Inga kommentarer: