lördag 28 februari 2015

601 Av hjärtat håller jag dig kär

Variant av samma koral:

EN BÖN TILL KRISTUS,
HJÄRTATS TRÖST I LIV OCH DÖD

1. Av hjärtat håller jag dig kär.
Kom, Jesus Kristus, var mig när.
Hos dig vill jag förbliva,
ty i den hela vida värld
är idel oro, sorg och flärd,
men du har frid att giva.
Och lider jag till själ och kropp
är du min tröst, mitt enda hopp,
min hjälpare, min herde god,
som återlöst mig med ditt blod.
O Jesus Krist,
min Frälserman, min Frälserman,
allena du mig hjälpa kan.

2. För vad jag är och har och får
jag tackar dig, som allt förmår,
för varje nådegåva.
Gud, lär mig också bruka rätt
till andras hjälp vad du mig gett,
så kan jag bäst dig lova.
Allt gott, o Gud, du själv mig lär.
Mot ondskan mitt beskydd du är.
Låt ingen motgång hindra mig
att hålla fast vid tron på dig.
O Jesus Krist,
ack, för din död, ack, för din död,
var du min tröst i all min nöd.

3. Sänd, Herre, dina änglar ut,
och låt min själ vid livets slut
av dem till dig bli tagen.
Min kropp som läggs i jorden ned,
låt den få vila i din fred
intill den sista dagen.
Väck upp mig då, benåda mig,
låt mina ögon skåda dig
i glädje stor, o du Guds Son,
försonare på nådens tron.
O Jesus Krist,
ack, bönhör mig, ack, bönhör mig,
i liv och död jag tillhör dig.

Text (=SvPs1986 nr 239): Martin Schalling i Waldsassen 2 juli 1569 (37 år) "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr", sv. övers. Håkan Ausius 1641, Johan Olof Wallin 1807 (28 år), bearb. 1983. 
Eng. övers. "Lord, Thee I love with all my heart"
Musik: Strassburg 1577, jfr 1697 års koralbok nr 290

Denna psalm publicerades i Kurtze und sonderliche Newe Symbola etlicher Fürsten (Nürnberg 1571), men skrevs några år tidigare som avslutningsbön till en predikan. Författaren rubricerade själv sin psalm som "En bön till Kristus, hjärtats tröst i liv och död". Den översattes till svenska av Håkan Magnusson Ausius och publicerades här år 1641 i boken En Andeligh Watukälla.

Själva anslaget till psalmen är hämtat ur Psaltaren 18: "Hjärtligen kär har jag dig, Herre". Men den publicerades som avslutande bön i en påskaftonspredikan över 2 Moseboken 12:1-14, om påskalammet och blodet på dörrposterna, som i nytestamentlig/kristen tolkningstradition syftar på Jesus ("Guds Lamm") och hjärtats förening med honom.

Melodin trycktes 1577 i Strassburg i Bernhard Schmids Zwey Bücher et c. tillsammans med just denna psalmtext. Bl.a. genom att varje strof är så lång och radlängderna varierande är detta en sällsynt färgrik koral, som jag redan under barndomens kyrkobesök på 1970-talet upplevde som hisnande vacker. Psalmen har också, åtminstone tidigare, varit mycket omtyckt och sjungen i svenskkyrkliga sammanhang, men har troligen inte börjat sjungas i landets frikyrkor bara för att den alltsedan 1986 ingår i såväl Segertoner som Frälsningsarméns sångbok (motbevisa mej gärna!).

Inför publiceringen i 1986 års psalmbok bearbetades texten något av flera olika författare, varför ingen alls anges i psalmboken (och ingen heller gör anspråk på upphovsrätt). Ingen nämnd och ingen glömd! 


Psalmens sista strof ("Sänd, Herre, dina änglar ut") bildar slutet på Johannespassionen av Johann Sebastian Bach:Variant av samma koral (OBS finns ej som alternativ i den svenska psalmboken!):

Inga kommentarer: