lördag 10 januari 2015

817 Ring in gudstjänsttid - nu även med Söderbloms egen melodi!

I en gammal, oss nyligen skänkt, Söderblom-biografi från ärkebiskopens och fredspristagarens dödsår (1931) fann jag även hans tonsättning till den egna dikten "Vår lösen" bifogad. Då texten togs in i 1937 års psalmbok var det dock under rubriken "Psalmer att läsas", varför jag tidigare inte anat existensen av denna melodi. För några år sedan skrev jag därför själv en melodi till texten (se nedan). Men visst är det fint att så här inför det nya året sjunga psalmen på Söderbloms egen melodi:

 Alt. koral:1. Ring in gudstjänsttid.
Hjärta och hand,
tanke och tunga,
folket, vårt land,
gamla och unga,
gärning och kall,
Gud skall de dyrka,
världen all
blive Guds kyrka.
Glöm misströstan, min själ,
vet, oss Gud ej försmår.
Sörj, o folk, för ditt väl.
Ring in gudstjänstår.

2. Sjung in arbetsid.
Släktenas rad
räcker oss handen,
kämpen som bad,
skald rörd av Anden.
Mödornas blod,
arbetets tunga
kräver sitt mod,
tro gör oss unga.
Heliga minnenas här
tecknar i dunklet spår.
"Framåt" vår lösen är.
Sjung in arbetsår.

3. Bed in hjärtefrid.
Syskon, i dag
där vi skall vandra
vare vår lag:
"Hjälpa varandra!"
Oförrätt gjord
hjärtat belastar,
nåden förspord
tyngden avkastar.
Glöm det förlåtna, min själ.
Herre, o var oss blid!
Se, i din hand är vårt väl.
Giv oss evig frid.Text: Jonathan (Nathan) Söderblom 1910, ngt bearb. A.H. 2009
Musik: Söderblom, alt. A.H. 2009

Inga kommentarer: