lördag 6 december 2014

Dala-Harpan 100 år

S:t Ambrosii dag 1914 (datum, någon?) utgavs i Dalarna (på Utgivarnes förlag) Psalterium Dalecarlium eller DALA-HARPAN, kyrkovisor och sånger, sammanställda och utgivna av Anders Jobs, Hugo Berggren, Samuel Gabrielsson och Carl Lundqvist.

Sångboken, med företal på både svenska och tyska, innehöll fyra ungefär likstora delar:
I. Ur Psalmboken av 1695 (med bl.a. In dulci jubilo och Om de tolv dagsens stunder)
II. Ur Psalmboken av 1819 (med bl.a. Din klara sol går åter opp)
III. Ur Psalmboksförslaget av 1911 (med bl.a. Kommen för Herren med tacksamhet)
IV. Folkvisor och sånger (med bl.a. I himmelen, i himmelen och Sankt Örjans visa)

Det är, som titeln antyder, på själva musikens område som Dala-Harpan var speciell. Här publicerades många s.k. dalakoraler, ibland för första gången:

* T.ex. skattungbymelodin till I himmelen, i himmelen - och Land Lars Erssons melodi till I denna ljuva sommartid, i vår nuvarande psalmbok använd till Att ta farväl på riktigt sätt

* Eller den undersköna dalakoralen till Uti din nåd, o Fader blid (I dina händer, Fader blid), meddelad av kh W Sehman i Lima.

* Eller dito dalakoral till Jag lyfter mina händer, från Mora, meddelad av kpr Axel Gustafsson.

Men här möter vi också andra gamla psalmer och visor, som

* T.ex. den stormaktstida stormsången Det vida villa hav 

* Eller vårvisan med medeltida anor, In vernali tempore ur Piae Cantiones. 

* Eller Christus pro nobis passus est!

En riktig skattkammare, med andra ord! Får du tag i Dala-Harpan antikvariskt, så ta väl hand om den!

Inga kommentarer: