lördag 29 november 2014

100 år i år: När vintermörkret kring oss står

Den här underbara psalmen som skrevs när första världskriget brutit ut borde sjungas i alla våra kyrkor på söndag: "Han kallar oss till helig strid / mot mörkrets makt, för ljus och frid."Alt. koral (ur 1939 års koralbok del III utg. på 60-talet):1. När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår,
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

2. I dag densamme som i går,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

3. Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd;
ditt liv åt ärans konung vig:
sin salighet han bjuder dig.

4. Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid.
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

5. Snart denna världens tid förgår,
då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.


Text: Edvard Evers 1914 (61 år)
Musik: Johann Crüger 1640 (42 år), alt. Nikolaus Herman 1560 (63 år)


Edvard Evers:

Johann Crüger:
File:Praxis-Pietatis-Melica.jpg

Inga kommentarer: