måndag 2 juni 2014

324 Nu fröjdas vi med glädje stor


1. Nu fröjdas vi med glädje stor,
ty Kristus upp till himlen for.
Lovsjung nu Gud med hjärtans fröjd:
vår Broder for till himlens höjd.

2. Rum har han där åt oss berett,
där vi får bo i evighet. 
Han är vår Broder huld och blid,
Guds änglar gläds med oss därvid.

3. Med oss så är nu ingen nöd,
ty Satan, synd och evig död
har Kristus för oss nederlagt,
just som hans ord oss förutsagt.

4. Han sänder oss sin helge And´
att lösa oss ur syndens band
och ge oss tröst av Herrens ord,
förhindra satans själamord.

5. Så bygger han sin kristenhet
till evig fröjd och salighet.
Står vi i tron på Jesus Krist,
så får vi hjälp i all vår brist.

6. Nu tacka Gud i varje stund
och prisa högt av hjärtans grund.
Lovsjung nu honom så med fröjd,
att det hörs upp till himlens höjd!

*7. Gud Fader vår i evighet,
dig sjunger nu din kristenhet
lov, ära, tack med största flit,
till dig står all vår tröst och lit.

*8. Guds Son, du Herre Jesus Krist,
är härlig och allsmäktig visst.
Dig lovar nu din kristenhet,
desslikes ock i evighet.

*9. Du helge Ande, sanne Gud,
du lär oss vandra i Guds bud.
Vi lovar dig, vi prisar dig,
vi tackar dig evinnerlig.

*10. Du heliga Treenighet,
låt oss få bli i evighet
i glädje och i himmelsfröjd,
dit Kristus är för oss upphöjd.Inga kommentarer: