onsdag 19 februari 2014

175 Lovad vare du, Herre//: Lovad vare du, Herre
Jesus Kristus!
Lovad vare du Herre
Jesus Kristus! ://
//: Ditt ord är mina fötters lykta,
Jesus Kristus!
Ditt ord är mina fötters lykta,
Jesus Kristus ://

Text: Psalt. 119:105, textbearb. Eva Norberg 1980
Musik: Från södra Afrika

Inga kommentarer: