fredag 10 januari 2014

179 När till Jordan vår Herre drog

1. När till Jordan vår Herre drog
Guds vilja där fullgjordes:
Han av Johannes dopet tog
och med Guds Ande smordes.
Ett nådens bad han gav oss då,
som vi må saligt kalla:
han vill från synd oss rena två,
han vill oss frälsa alla
från att i domen falla.

2. Guds vilja där blir uppenbar
i gärningen och orden.
Guds röst från himlen ljuder klar
och vittnar, att på jorden
det Sonen är, som frälsning ger,
och som hans själ behagar,
och Anden, som där sändes ner,
med helig kraft ledsagar
hans gärning alla dagar.

3. Vi alla må betänka väl
vad Gud i Skriften säger,
att veta må var kristen själ
vad i sitt dop han äger.
Ett livets bad det vattnet är,
men vatten ej allena:
med ordet är ock Anden där,
som samvetet kan rena
och oss med Fadern ena.

4. Vår Herre Krist de sina bjöd
gå ut kring världen vida
att ordet om hans liv och död
till jordens ändar sprida.
I dopet nåd av Gud vi få
att synden övervinna,
att i hans stränga dom bestå,
att frid och frälsning finna
och sist till himlen hinna.

5. Vår Frälsare, som dyrt oss köpt,
i ordet höres lova
åt den, som tror och bliver döpt,
det nya livets gåva.
Så må i tron vi fatta mod:
oss intet skall fördärva,
ty Kristus kom att med sitt blod
oss barnarätt förvärva.
Guds rike få vi ärva. 


Text: Martin Luther (1483-1546) "Christ unser Herr zum Jordan kam" , övers. Johan Alfred Eklund och Paul Nilsson, ngt bearb.
Musik: Rikard Norén (1847-1922)

Inga kommentarer: