lördag 28 september 2013

39 O låt oss, Herre Gud

1. O låt oss, Herre Gud,
bli dina änglar lika
i lovsång inför dig,
och låt oss aldrig svika
i ödmjuk tjänst hos dig,
men vandra i ditt råd,
bestå i kärleken
och helgas av din nåd.

2. Då skall ditt lov alltjämt
vårt hjärtas glädje vara
i tiden här och sist
i dina änglars skara,
när kring din allmakts tron
vi böjer knä för dig.
Ja, amen, dig ske pris,
vår Gud, evinnerlig.


Text: Johann Friedrich Starck 1734 (54 år), övers. Zacharias Topelius 1869 (51 år), bearb.
Musik: Ahasverus Fritsch 1679 (50 år), arr. J S Bach (1685-1750)

Inga kommentarer: