torsdag 25 juli 2013

388 Vår jord sig vänt i rymden så
1. Vår jord sig vänt i rymden så
att vi på nytt en morgon får,
och solens ljus vår trakt har nått
med energi till stort och smått.

2. O Fader vår, som i din hand
har universum, hav och land,
av hjärtat tackar vi dig att
du oss har skyddat denna natt.

3. För sömnens gåva tackar vi.
Den kropp och själ ger styrka i
ett hälsobad av vila så
att till var dag vi krafter får.

4. En dag av nåd till våra liv
du lägger nu. O Herre, giv
oss hjälp att leva här i tro.
Låt Anden alltid hos oss bo.

5. När frestelser vi möter här,
oss hjälp att strida mot begär,
mot ondskans makt och denna värld
med sköld av tro och Andens svärd.

6. Men om vi faller, hjälp oss då
till Kristi kors se upp och få
för Jesu skull förlåtelse,
när vi därom av hjärtat ber.

7. För faror utav alla slag,
o Fader, skydda oss idag
i hem och arbete, trafik,
med ditt beskydd ej från oss vik.

8. När människor vi möta får,
där vi i våra sysslor går,
oss hjälp att handla så idag
som är oss sagt i Kristi lag.

9. Din skapelse är vår miljö.
Bevara skogar, hav och sjö.
Lär oss respekt för din natur,
för land och vatten, växter, djur.

10. O Gud, oss rätt betänka lär
att få är våra dagar här,
att vi må visa hjärtan få
och på din väg till himlen gå.

11. När evighetens morgon ljus
sist gryr: oss för till himlens hus,
låt oss få stå inför din tron
och prisa dig med jubelton.

12. Där blir det inga nätter mer.
Man utan sol och lampa ser,
ty över salig menighet
du lyser själv i evighet.


Text: Hakon Långström 1985 (39 år)
(publ. med tillstånd)

Hakon Långström:

Inga kommentarer: