söndag 9 juni 2013

515 Sök Guds rike framför allt
1. Sök Guds rike framför allt!
Så har Jesus själv befallt,
sök vår Guds rättfärdighet
ivrigt, med ihärdighet.

2. Leta tätt i helgons spår,
dit förnuftet inte når.
Där han uppenbarat sej
väntar han idag på dej.

3. Sök, för han har lovat dej:
”Den som söker, finner mej.”
Sök, där man hans löften tror.
Det är där idag han bor.

4. Sök, där dopets vatten finns
och man vid hans nattvard minns
Kristi liv och Kristi kors
och hans offerdöd för oss.

5. Sök, där bot för själens sår
till de små och slagna når.
Sök, där liv förvandlas till
vad vår Gud och Fader vill.

6. Sök och finn och sök igen,
Gud har mycket mera än.
Sök och låt dig finnas av
honom som sej själv dej gav.


Text: Christian Braw efter Matt. 6: 31-34 (publicerad med tillstånd)
Musik: Basel 1745 ("Kristus vandrar bland oss än").

Inga kommentarer: