söndag 31 mars 2013

38 Sanctus (Helig, helig, helig)
* Helig, helig, helig
Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla
av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer
i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

Text: Medeltida
Musik: 1544 (Påskserien)

Inga kommentarer: