fredag 19 april 2013

451 Vårsol blickarAlt. melodi:1. Vårsol blickar vänligt ner,
glatt hon nickar, skönt hon ler,
skänker sippan liv på nytt
när från klippan isen flytt.

2. Gräset spritter upp så grönt,
fågelns kvitter klingar skönt.
Allt sig gläder: det är vår!
Högtidskläder ängen får.

3. Bönen stige då till Gud
och invige med sitt ljud
glada vårens korta stund,
under årens snabba rund.

4. Må då fröjden lyfta mig
upp mot höjden, Gud, till dig!
Böj mitt sinne själv därvid,
bo därinne med din frid.

5. Låt min tunga röra sig
till att sjunga glatt om dig.
Dig jag prise i mitt bo
och bevise så min tro.


Text: Lina Sandell 1850 (18 år)

Musik: Lina Almqvist (1829-1861), alt. Joel Blomqvist (1840-1930)

Inga kommentarer: