onsdag 3 april 2013

305 Nu triumferar Herren Krist


1. Nu triumferar Herren Krist,
och döden har sitt välde mist.
Halleluja, halleluja!
Vi prisar nu i evighet
Guds stora makt och härlighet.
Halleluja, halleluja!

2. Nu kan oss inget skada här,
hur väldig ondskans makt än är.
Halleluja, halleluja!
Se, döden lidit nederlag
och trygga bor Guds barn i dag.
Halleluja, halleluja!

*3. Pris vare Fadern som oss bär,
och Sonen, Herren Jesus kär.
Halleluja, halleluja!
Den helge Ande likaså
ska evighetens lovsång få.
Halleluja, halleluja!


Text: Kaspar Stolshagen (1550-1594) "Heut´ triumphieret Gottes Sohn", A.H. 2010
Musik: Tryckt hos B. Gesius 1601, sats Johann Sebastian Bach, hör Bach leka med koralen (BWV630)

Inga kommentarer: