tisdag 22 januari 2013

553 Andens fattigdom1. Andens fattigdom, 
vilken rikedom: 
att Guds hjälp och nåd behöva, 
inte mer behöva döva 
själens oro med 
det, som bryter ned. 

2. Fattig inför Gud 
och hans kärleks bud, 
varken lyckad eller värdig, 
inte ofelbar och färdig 
 innerst jag det vet: 
det är verklighet. 

3. Självbedrägeri 
är att tro sig fri 
ifrån livets fel och brister, 
och det gör att hjärtat mister 
möjlighet att få 
tron och målet nå. 

4. Utan hjälp och råd 
annat än Guds nåd 
 underbart att han vill skänka 
mera nåd än jag kan tänka. 
Nåden skall bestå, 
nåd för mig också. 

5. Nåden först och sist, 
nåd i Jesus Krist 
– nådens kraft kan mig förvandla 
till ett liv för Gud och andra. 
Den gör fattig rik 
och sin Herre lik. 

6. Genom nåden är 
jag för Fadern kär. 
Nåden öppnar himladörren, 
ger mig prov på lyckan förrän 
jag den evigt har 
i ett fullt förvar.

Text: Christian Braw (publ. med tillstånd)
Musik: Adam Drese 1698 (78 år)

Inga kommentarer: